Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela in se podeljuje z namenom zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju. Državna priznanja vsako leto podeli minister pristojen za mladino, v okviru večje prireditve v mladinskem sektorju.

 S podelitvijo državnih priznanj želimo predvsem:  

 ·         Pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga ima mladinski sektor za ekonomski in družbeni razvoj;

·         Pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnostih;

·         Priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela;

·         Promovirati primere dobrih praks in strategije ter programe za kakovostno delo v mladinskem polju.

Podeljujejo se tri vrste državnih priznanj:

·         Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;

·         Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;

·         Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju.

Prvi dve priznanji se lahko podelita fizičnim ali pravnim osebam, državno priznanje za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju se lahko podeli le fizičnim osebam.

Predlagatelj je lahko fizična ali pravna oseba, ki predhodno pridobi soglasje kandidata oziroma zakonitega zastopnika pravne osebe.

Razpis za predložitev predlogov za državna priznanja se objavi v Uradnem listu in na spletni strani Urada RS za mladino.

O upravičenosti vlog odloča strokovna komisija, ki jo imenuje minister. Njene pristojnosti so:

-      pregleda prispele predloge, ugotovi pravilnost in popolnost vloženih predlogov

-      glasuje o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih ter sprejme tiste predloge, za katere glasuje večina članov strokovne komisije;

-      pripravi predlog kandidatov za podelitev državnega priznanja z utemeljitvijo in jih poda ministru.  

 

 

Evidenca priznanj za izjemne dosežke v mladinskem sektorju