Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEMELJNI EVROPSKI DOKUMENTI

  

Evropska unija

   

 

Na ravni Evropske unije je temeljni dokument Resolucija o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja na področju mladine. Sprejeli so jo leta 2009 ministri pristojni za mladino, izvaja pa se v obdobju 2010 -2018.

  

Resolucija za države članice ni pravno zavezujoč akt, predstavlja okvir, ki določa splošne cilje, področja skupnega delovanje, načela in instrumente za spremljanje. Vsebine znotraj tega okvira določijo države članice, ob podpori Evropske komisije in so časovno in vsebinsko skladne s programi predsedovanj držav v triih. Pomemben del sodelovanja, ki vpliva tudi na vsebino, je strukturirani dialog z mladimi, mladinskimi sveti in organizacijami in drugimi akterji na področju mladine.

  

Devetletno obdobje sodelovanja je razdeljeno na tri 3-letne cikle. Prioritete posameznih triletnih obdobij sprejema Svet Evropske unije oziroma Svet ministrov pristojnih za mladino, na osnovi skupnih poročil Sveta in Komisije. Svet sprejema tudi druge dokumente, ki državam dajejo smernice, znotraj katerih naj bi se razvijale tudi nacionalne politike in njihov instrumentarij. Zasedanje Sveta ministrov pristojnih za mladino se običajno odvija dvakrat na leto, v maju in novembru.

  

Resolucija o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja (imenovana tudi EU strategija za mlade) opredeli dva splošna cilja:

  

- ustvarjanje več in enakih priložnostih za vse mlade v izobraževanju in na trgu dela;
- spodbujanje aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in solidarnosti za vse mlade ljudi;

  

in osem področij delovanja: izobraževanje in usposabljanje; zaposlovanje in podjetništvo; zdravje in blaginja; participacija; prostovoljne dejavnosti; socialna vključenost; mladi in svet; ustvarjalnost in kultura;

  

Resolucijo in druge dokumente, ki usmerjajo evropsko sodelovanje najdete pod rubriko mednarodno sodelovanje.

  

Svet Evrope

 

Najpomembnejši dokumenti Sveta Evrope na področju mladinske politike

 

Agenda 2020: Načrt za prihodnost mladinske politike (2008)

Na osmi Konferenci evropskih ministrov na področju mladine, ki je 11. oktobra potekala v Kijevu, so sodelovali ministri in pomembni politični odločevalci iz 49 držav podpisnic Evropske kulturne konvencije. Dogovorili so se za načrt aktivnosti Sveta Evrope na področju mladine v naslednjem desetletju.

  
V deklaraciji Agenda 2020 je opisano, kaj mora mladinska politika storiti sedaj in v naslednjem desetletju na treh glavnih področjih: človekove pravice in demokracija, kulturna raznolikost in medkulturni dialog ter vključevanje mladih v družbo.