Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

    

Predpisi, sprejeti bodisi na nacionalni bodisi na evropski ravni, podajajo usmeritve mladinske politike, uokvirjajo institucionalno delovanje izvajalcev te politike ter določajo način njenega uresničevanja.

  

Vertikalni koncept mladinske politike na nacionalni ravni je dodobra uveljavljen: razvoj mladinskega dela in nasploh razmah mladinskega sektorja je v zadnjih letih pridobil ustrezen obris, kar je omogočil tudi sprejem zakonodaje v letu 2010 (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih).

  

V zadnjem času pa je poudarek na uveljavljanju horizontalnega vidika mladinske politike na nacionalnem nivoju, vključno z umeščanjem mladinskih struktur v posamezne resorne politike. Dokument s horizontalno naravo je Resolucija o Nacionalnem programu za mladino, ki združuje ukrepe v pristojnosti različnih ministrstev ter omogoča, da se mladi in področja, ki mladino ključno nagovarjajo, ustrezno umestijo na dnevni red političnega odločanja in vidno polje širše javnosti. Sprejetju resolucije sledijo izvedbeni načrti, ki so usklajeni s proračunskimi obdobji in sredstvi, namenjenimi za posamezne ukrepe.

  

Na ravni delovanja ter sodelovanja evropskih držav kot akterja delujeta tako Evropska unija kot tudi Svet Evrope. Oba na svoj način in prek za to določenih inštitucij promovirata mladinsko politiko ter jo, vsak s svojimi akti, tudi dolgoročno uresničujeta. Ključni dokument Evropske unije je Resolucija o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja na področju mladine, najpomembnejši akt Sveta Evrope pa deklaracija Agenda 2020: Načrt za prihodnost mladinske politike.