Skoči na vsebino

ZAPOSLENI

 

Tin Kampl, direktor

 

E: tin.kampl(at)gov.si

 

T: (01) 400 57 96

 

 

Zorko Škvor, sekretar

 

E: zorko.skvor(at)gov.si

 

T: (01) 400 57 93

 

Področje dela:

    

- skrbnik sodelovanja z Mladinskim svetom Slovenije
- mednarodno sodelovanje (predstavnik Slovenije znotraj pristojnih organov Sveta Evrope)
- predsednik Strokovne komisija za podeljevanje statusa organizacijam, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju

- skrbnik pogodb z nacionalnimi mladinskimi organizacijami in mladinskimi centri

 

 

mag. Andraž Zgonc, sekretar

 

E: andraz.zgonc(at)gov.si

 

T: (01) 400 56 68

 

Področje dela:

  

 - medsektorsko sodelovanje (horizontalna mladinska politika)
- spremljanje Resolucije o nacionalnem programu za mladino ter skrbnik izvedbenih načrtov
- analize in raziskave na področju mladine
- sekretar Sveta Vlade RS za mladino
- skrbnik pogodb z mladinskimi centri

 

Anton Simonič, sekretar

 

E: anton.simonic@gov.si

 

T: (01) 400 53 75

 

Področje dela:

 

- evropske zadeve:
   - predstavnik Slovenije v Delovni skupini za mladino pri Svetu EU)
   - druge naloge na področju mednarodnega sodelovanja po nalogu direktorja


Barbara Hvastija Kunc, strokovna sodelavka

 

E: barbara.hvastija-kunc(at)gov.si

 

T: (01) 400 57 90

 

Področje dela:

 

- tajnica direktorja
- kadrovske in administrativne  zadeve
- organizacija dogodkov
- izvedbena podpora pri realizaciji postopkov javnih razpisov in projektov 

 

Zdravko Fujan, finančnik

 

E: zdravko.fujan(at)gov.si

 

T: (01) 400 53 71

 

Področje dela: 

 

- finančne zadeve
- pravno-premoženjske zadeve
- finančni aspekti instrumentov v okviru evropske kohezijske politike


Andreja Košir, višja svetovalka 

         

E: andreja.kosir1(at)gov.si

 

T: (01) 400 52 69

 

Področje dela:

 

- evropska kohezijska politika

 

 

Nataša Lombergar, strokovna sodelavka

  

E: natasa.lombergar(at)gov.si

 

T: (01) 400 54 79

 

Področje dela:


- odnosi z javnostmi
- projekti
- urednica spletne strani Urada RS za mladino
- skrbnica nacionalnega informacijsko-komunikacijskega portala »mlad.si«

 

Natalija Ravnikar, višja svetovalka 
    
E: natalija.ravnikar(at)gov.si
 
T: (01) 400 52 71
 
Področje dela:
 
- evropska kohezijska politika

 

 


Vesna Orehek, podsekretarka
    
E: vesna.orehek(at)gov.si
 
T: (01) 400 52 62
 
Področje dela:

 

- pravne zadeve