Skoči na vsebino

NALOGE IN CILJI URSM

  

Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) je državni organ, ki je pristojen za področje mladine oz. za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni. Ustanovljen je bil leta 1991 in deluje kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

  

URSM pripravlja predpise in ukrepe na področju mladinskega sektorja. Skozi spodbujanje procesov neformalnega učenja, ki vodi k večji kompetenčni opremljenosti mladih pri njihovem prehodu iz otroštva v odraslost, skrbi za vzpostavitev in rast podpornih mehanizmov. Mednje spada tudi podpora mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki so ključnega pomena za aktivno udeleževanje mladih.

 

URSM v sodelovanju z drugimi državnimi organi ter lokalnimi skupnostmi spremlja položaj mladih in učinke ukrepov, ki so jim namenjeni, z željo po večji vključenosti potreb in interesov mladih pri oblikovanju politik.

 

Delo in naloge URSM so natančneje opredeljene v 7. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki določa, da upravni organ, pristojen za mladino (torej URSM):

  

- pripravlja predpise in ukrepe na področju mladinskega sektorja;
- zagotavlja finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade (v nadaljnjem besedilu: programi v mladinskem sektorju);
- skrbi za in izvaja nadzor nad uresničevanjem predpisov in ukrepov v mladinskem sektorju;
- spremlja položaj mladih in učinke ukrepov v mladinskem sektorju;
- sodeluje s pristojnimi organi in drugimi subjekti v mladinskem sektorju;
- sodeluje pri predstavljanju države v organih Evropske unije in Sveta Evrope ter na mednarodni ravni v zadevah, ki se nanašajo na mladino, in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

Pravna podlaga 

Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18)
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)

 

Matični podatki

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 2008

Matična številka: 5543363000

Šifra glavne dejavnosti: 84.120

Naziv glavne dejavnosti: Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti