Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE IN CILJI URSM

  

Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) je državni organ, ki je pristojen za področje mladine oz. za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni. Ustanovljen je bil leta 1991 in deluje kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

  

URSM pripravlja predpise in ukrepe na področju mladinskega sektorja. Skozi spodbujanje procesov neformalnega učenja, ki vodi k večji kompetenčni opremljenosti mladih pri njihovem prehodu iz otroštva v odraslost, skrbi za vzpostavitev in rast podpornih mehanizmov. Mednje spada tudi podpora mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki so ključnega pomena za aktivno udeleževanje mladih.

 

URSM v sodelovanju z drugimi državnimi organi ter lokalnimi skupnostmi spremlja položaj mladih in učinke ukrepov, ki so jim namenjeni, z željo po večji vključenosti potreb in interesov mladih pri oblikovanju politik.

 

Delo in naloge URSM so natančneje opredeljene v 7. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki določa, da upravni organ, pristojen za mladino (torej URSM):

  

- pripravlja predpise in ukrepe na področju mladinskega sektorja;
- zagotavlja finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade (v nadaljnjem besedilu: programi v mladinskem sektorju);
- skrbi za in izvaja nadzor nad uresničevanjem predpisov in ukrepov v mladinskem sektorju;
- spremlja položaj mladih in učinke ukrepov v mladinskem sektorju;
- sodeluje s pristojnimi organi in drugimi subjekti v mladinskem sektorju;
- sodeluje pri predstavljanju države v organih Evropske unije in Sveta Evrope ter na mednarodni ravni v zadevah, ki se nanašajo na mladino, in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

Pravna podlaga 

Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18)
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10)

 

Matični podatki

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 2008

Matična številka: 5543363000

Šifra glavne dejavnosti: 84.120

Naziv glavne dejavnosti: Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti