AKTUALNO

Mednarodni dan mladih in duševno zdravje mladih

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1999 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih. Poudarek v letošnjem letu je na duševnem zdravju mladih. Veliko mladih s težavami v duševnem zdravju se srečuje s stigmatizacijo in diskriminacijo in se posledično umika iz družbe, predvsem pa ne iščejo več podpore, ki jo potrebujejo. Zaradi tega je potrebno okrepiti ozaveščanje in o teh problemih spregovoriti. Mlade je potrebno seznaniti s problemom stigmatizacije, njihovimi pravicami oziroma kršenjem le-teh. Več >>