Skoči na vsebino

AKTUALNO

16. 06. 2016

Dogodek ob 25 letnici Urada RS za mladino: »Mladi bodo lahko svojo poklicno pot našli tudi v mladinskem sektorju Slovenije«

 

Urad RS za mladino (URSM) je ob 25 letnici obstoja pripravil poseben dogodek, na katerem so se prvič po osamosvojitvi srečali nekdanji direktorji URSM ter nekateri posamezniki, ki so v 25tih letih bistveno zaznamovali delo urada ter razvoj mladinskega sektorja Slovenije. Dogodek, ki so se ga med drugimi udeležili tudi prvi direktor URSM Stanko Šalamon, Zorko Škvor, Dominik S. Černjak, Boris Tomašič ter sedanji direktor URSM dr. Peter Debeljak, je potekal v prostorih Biotehničnega izobraževalnega centra Kult 316, v katerem se mladi študentje uvajajo v delo na turističnem in gostinskem področju. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

  

Na dogodku so uvodoma spregovorili direktor URSM dr. Debeljak, ki je poudaril:« Danes je čas, da se ozremo nazaj in pogledamo, katere priložnosti smo znali dobro izkoristiti in katere smo zamudili, kdaj smo bili pri odločitvah drzni in kdaj celo preveč drzni.« Prvi direktor URSM Stanko Šalamon pa je kot slavnostni govornik  poudaril: »25 let na zgodovinski črti je relativno malo časa, po opravljenem delu in dosežkih v mladinskem sektorju pa je bilo na tej poti zelo veliko narejenega. Odnos je primerjal s »srebrno poroko«, v kateri sta partnerja vladna stran, v glavni vlogi URSM, in nevladni sektor, ki sta skupaj ustvarjala te pomembne premike na področju mladinskih politik. V šali je še povedal, da leta 1991, ko je prevzel funkcijo direktorja, ni bilo ne tajnice, ne fikusa.


Na dogodku, ki ga je povezoval voditelj Matej Praprotnik iz Radia Slovenija, je bila prikazana tudi v ta namen izdelana infografika, ki prikazuje bistvene dogodke v 25tih letih na področju delovanja URSM, ki jo je urad pripravil v sodelovanju z Uradom RS za komuniciranje. Ob tej priložnosti pa sta bila predstavljena tudi dva posebna video dokumenta, ki vsak na svoj način in iz svojega zornega kota prikazujeta četrt stoletja dela na področju mladinskih politik. Prvega so pripravili na TV Slovenija, avtorica Taja Zuccato, drugega z naslovom Obredna daritev pa Društvo prijateljev zmernega napredka, avtor Marko Brecelj.

  
V drugem delu dogodka je bila tudi predstavitev pravkar izdane brošure  z naslovom Prispevki k zgodovini razvoja mladinskega sektorja na Slovenskem, avtorja Janeza Škulja, ki je ob tej priložnosti dejal, da so dokumenti iz preteklosti, s katerimi se je srečeval ob pisanju te knjige, prej popisan kot nepopisan list, čeprav je praviloma naletel  pogosteje na dokumente o »tistih, ki so služili svojemu namenu«. Opisal je čas v 90tih letih, čas najhujših političnih konfrontacij in osamosvajanja, ki skozi pogled nazaj naredi marsikatere stvari razumljivejše, saj se takrat marsikaj začne na novo in daje takratnim akterjem vlogo »graditeljev« in »oračev«, kot so se nekdanji direktorji izrazili med pogovori. Janez Plevnik je kot zaslužni mladinski delavec opozoril na citat, da »so mesta, kjer govorijo starci, in so mesta, kjer govorijo mladci« in poudaril pomen predaje zgodovinskega spomina današnji mladi generaciji, da bodo vedele, kaj je že bilo narejeno in kateri izzivi so pred njimi. Prav tako pa je izpostavil željo, da bi mladi lahko v prihodnosti našli svojo poklicno pot v mladinskem sektorju Slovenije.

 

Beseda na dogodku je tekla tudi o poslanstvu, ki so ga v mandatih izpolnjevali vsak na svoj način, da bi mladim omogočili čim lažji prehod iz otroštva v zrelo dobo. Vsi prisotni so se strinjali, da se je položaj mladih na račun mladinskega dela v marsičem izboljšal, izpostavili pa so tudi, da sta pred uresničitvijo dva nova pomembna dogodka, ki bosta razmere v mladinskem sektorju še izboljšala, to sta nacionalna poklicna kvalifikacija za mladinskega delavca ter neformalno beleženje znanj, pridobljenih v mladinskem sektorju Slovenije.

 

K dogodku smo povabili tudi predstavnike MC Velenje, ki so pripravili tudi kratek filmski zapis iz obeležitve 25. letnice URSM. Poseben video prispevek je pripravila tudi ekipa Urada Vlade RS za komuniciranje, Socialna akademija pa je posnela dogodek v celoti in ga objavila tu.

 

Več vsebin na www.mlad.si.

 

 

 

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«

Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.