AKTUALNO

10. 06. 2016

Objava javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, je danes v Uradnem listu RS objavil javni razpis »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«. Z razpisom krepimo kompetence mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Prijavijo se lahko organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju. Z razpisom zajemamo mlade, stare od 15 do vključno 29 let, ob upoštevanju pogoja, da je oseba na dan vključitve stara vsaj 15 let in manj kot 30 let, da ni v delovnem razmerju in aktivno išče zaposlitev.

  
Cilj je, da se vsak mladi vključeni udeleženec zaposli kadarkoli v času trajanja operacije in kjerkoli na trgu dela. Z javnim razpisom se bodo zato spodbujale inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike. Na projektu bo upravičenec lahko zaposlil do največ dve osebi. Z javnim razpisom se bo doseglo 464 zaposlitev mladih, od tega 195 zaposlitev v vzhodni kohezijski regiji in 269 zaposlitev v zahodni kohezijski regiji. 


Rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 20. julij 2016 do 12. ure.  

 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih javnemu razpisu, znaša 5.000.000,00 EUR, od tega 2.100.000,00 EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 2.900.000,00 EUR za zahodno kohezijsko regijo. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

  

Za vse potencialne prijavitelje Urad RS za mladino organizira informativni dan, ki bo v sredo, 22. junija 2016 ob 10.00 uri, v prostorih MIZŠ (velika dvorana v pritličju), na Masarykovi 16 v Ljubljani.

  

Vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Urada RS za mladino.

 

 

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«

Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.