AKTUALNO

Eurostat izdal posebno publikacijo o mladih

 

 

 

Tudi letos bomo v Sloveniji obeleževali Evropski teden mladih, ki ga konec aprila in v začetku meseca maja obeležujemo vse članice EU. V tem oziru je Evropski urad za statistiko Eurostat pripravil posebno publikacijo z naslovom Biti mlad v Evropi danes, v kateri najdete odgovore na različna vprašanja, povezana z mlado populacijo staro med 14 in 29 let. Gre za številne podatke o tem, koliko otrok živi v Evropski uniji, kakšen delež prebivalstva predstavljajo, kako se bo spreminjal v prihodnosti, kdo prevzema skrb za mladostnike, kako opravijo prehod iz izobraževanja na trg dela ter kako vplivajo informacijske in komunikacijske tehnologije na njihovo vsakdanje življenje. Omenjena publikacija je razdeljena na sedem poglavij, ki zajemajo področja demografije, družine in družbe, zdravja, izobraževanja, dostopa do trga dela in udeležbo na njem, življenjskih razmer in digitalnega  sveta. Publikacijo spremljajo tudi interaktivne infografike o mladih v Evropi.
  
Tako je med drugim v publikaciji podatek, da je bilo leta 2014 v EU v primerjavi z letom 1994 registriranih 10 milijonov manj otrok, mlajših od 15 let. Število otrok se je v zadnjih dvajsetih letih zmanjšalo v vseh državah članicah razen na Danskem. Največji delež otrok je bil zabeležen na Irskem (22 %), najmanjši pa v Nemčiji (13,1 %). V Sloveniji je ta delež znašal 14,6 %, medtem ko je bilo povprečje EU 15,6 %. Do leta 2050 naj bi se ta delež v EU zmanjšal na 15,0 %, v Sloveniji pa povečal na 14,8 %.
  
Mladi v EU se od staršev odselijo pri 26,1 leta starosti, kot kažejo podatki za leto 2013. Vendar pa so med državami članicami velike razlike: na Švedskem se mladi odselijo pri 19,6, na Hrvaškem pa pri 31,9 leta. V Sloveniji mladi v povprečju zapustijo starše pri 28,8 leta, vendar ženske prej kot moški (27,5 oziroma 30,1).

 

Prilagamo tudi celotno sporočilo ter publikacijo v angleškem jeziku.
 

 


Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.