AKTUALNO

MLADINA 2013

 

V sodelovanju med Centrom za raziskovanje postjugoslovanskih družb (CEPYUS) iz Maribora ter Friedrich Ebert Stiftungom (FES) iz Zagreba je nastala raziskava "Mladina 2013" (celotna raziskava). Podobno kot raziskava iz leta 2010 tudi študija Mladina 2013 predstavlja konceptualno in metodološko nadaljevanje tradicije raziskovanja mladih v Sloveniji, z nekaterimi podrobnejšimi dodelavami. Kot osnova za oblikovanje metodološkega pristopa so bile uporabljene že opravljene študije mladih v Nemčiji (Hurrelmann) ter pristopi in koncepti, ki se pojavljajo v dosedanjem raziskovanju mladih v Sloveniji od leta 1985 naprej. Študija Mladina 2013 in številne objave, ki so na njej temeljile, ponujajo vpogled v življenje, stališča in vedenje ne le slovenske mladine, temveč tudi mladih iz dveh drugih držav Zahodnega Balkana: Hrvaške (IDIZ-FES Croatian 2012 Youth Study) in Kosova (IDRA-FES Kosovo 2012 Youth Study). Poleg tega so bili v okviru raziskave za namene primerjav uporabljeni tudi nemški podatki (Shell 2010 German Youth Study). Primerjalna narava raziskave Mladina 2013 ponuja dragocene ugotovitve na področju študij mladin in si tako prizadeva delno zapolniti raziskovalno vrzel na območju postkomunističnih držav.

 

Urad RS za mladino