AKTUALNOPrenovljeni osrednji portal za mladinski sektor mlad.si

 

 

 

 

Na Uradu RS za mladino smo zaključili s projektom prenovljenega portala mlad.si, ki je osrednji portal za mladinski sektor Slovenije. S prenovo na Uradu RS za mladino sledimo smernicam na področju informiranja mladih v Sloveniji, ki pripomorejo k boljšemu in hitrejšemu razvoju mladinskega sektorja Slovenije, hkrati pa želimo s tehnično posodobljenim, likovno privlačnim in vsebinsko bogatejšim  portalom  mladim in vsem, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, omogočiti boljše komunikacijske povezave, večjo dostopnost do informacij in dvig motiviranosti za sodelovanje pri ključnih projektih mladinskega sektorja. Prizadevamo si, da bi prenovljeni portal mlad.si prispeval tudi k večji participaciji mladih pri temeljnih vprašanjih za mlade, kar je tudi eden glavnih pogojev za njihovo osamosvojitev. Poleg tega stremimo tudi k večji povezanosti znotraj sektorja na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.

  

Portal ureja preko pogodbe z URSM Mreža MaMa, ki v sodelovanju z več kot sto pogodbenimi sodelavkami zbira in objavlja prispevke o dogodkih iz vse Slovenije iz področja mladinskega sektorja.

  

Namestitev nove programske opreme za portal omogoča tudi prilagoditve za pametne naprave, tako da lahko spletni portal mlad.si odslej spremljamo tudi na mobilnih aparatih.

  

Prenova je zaključena do določene točke, ne pa še v celoti, saj gre za vsebinsko zelo obsežen prenos besedil iz starega portala njihovo arhiviranje na novem, zaradi česar so možne še manjše tehnične in vsebinske napake, za katere prosimo za razumevanje.

  

Vabljeni k ogledu in spremljanju.

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.