Skoči na vsebino

AKTUALNO

Objavljeni so rezultati Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2018 in 2019

 

Urad RS za mladino objavlja  rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2018 in 2019 in sklep predstojnika o izboru upravičencev na javnem pozivu.


V letih 2018 in 2019 bo na podlagi rezultatov sofinancirano 111 mladinskih organizacij in organizacij za mlade, med temi 13 nacionalnih mladinskih organizacij, 63 mladinskih centrov in 35 drugih nevladnih organizacij.

 

Skupni znesek dodeljenih sredstev je 1.450.000 evrov za posamezno leto, oziroma 2.900.000 evrov  za leti  2018 in 2019.

 

Namen javnega poziva je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji preko sofinanciranja prijavljenih programov samo tistim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki imajo status delovanja v javnem interesu na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju.

 

Objavi rezultatov bo sledilo vročanje individualnih odločb ter pogodb za sofinanciranje.

 

V primeru spremembe zakonitega zastopnika, naslova organizacije ali tekočega računa, vas prosimo, da podatke ažurirate v aplikaciji najkasneje do 27. 3. 2018.


Pogodbenike pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni od prejema odločbe s prilogami, posredujejo podpisane in požigosane štiri izvode pogodb ter izjavo o odpovedi pravici do pritožbe na odločbo, oz. v roku posredujejo pritožbo.

 

 

 


Objava popravka k rezultatom Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2018 in 2019

 

4. april 2018


Urad RS za mladino objavlja Sklep o popravi pomote v sklepu o izboru izvajalcev na Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019 in rezultate javnega poziva za sofinanciranje mladisnkega dela v letih 2018 in 2019 z vključenim popravkom v tabeli rezultatov.