AKTUALNO

IZHODIŠČA IN TEMELJNE USMERITVE ZA OBJAVO "JAVNEGA POZIVA ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA V LETU 2015"

  

V Uradu RS za mladino nadaljujemo z že ustaljeno prakso, po kateri zainteresirane organizacije v mladinskem sektorju z namenom priprave na Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela (v nadaljevanju: javni poziv) vnaprej seznanimo s ključnimi premisami in spremembami, ki jih prinaša vsakoletni javni poziv. Letošnji prospekt, ki je usklajen tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, najdete v prilogi, pri čemer želimo posebej opozoriti, da si pridružujemo pravico do sprememb pri posameznih rešitvah, v kolikor bo to potrebno. Več