AKTUALNO

Regijski dogodki v mladinskem sektorju po Sloveniji

 

Urad Republike Slovenije za mladino, organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pripravlja v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije (MSS), Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit dvanajst regijskih dogodkov po statističnih regijah Slovenije, namenjenih krepitvi mladinskega sektorja. Ciklus dogodkov se bo pričel jeseni, s prvim dogodkom 9. septembra 2015 v Brežicah, ko bo častna gostja ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič, zaključil pa se bo v začetku meseca decembra z nacionalnim posvetom o aktualnih temah v mladinskem sektorju. Osrednja tema posveta bo določena v širšem posvetovalnem procesu z mladinskim sektorjem. Z omenjenimi dogodki, na katere bodo poleg mladih iz regije vabljeni tudi področni ministri in poslanci, želimo dvigniti zavest lokalnih deležnikov za mladinsko delo in mladinsko politiko na lokalni in regionalni ravni, prenesti znanje, dobre prakse in izkušnje na lokalne deležnike ter ponuditi strukturirani dialog med lokalnimi mladinskimi strukturami in politiki, gospodarstveniki ter drugimi deležniki iz določenega kraja oz regije.

  

Regijski dogodki v mladinskem sektorju bodo potekali ob sredah pod skupnim sloganom »Rastimo skupaj!«. Poleg ministrov kot častnih gostov bodo na dogodke vabljeni tudi župani in drugi pomembni predstaviniki zavodov ter drugih ustanov iz obiskane regije, ki imajo vpliv na razvoj mladinskega sektorja v regiji. Dogodki bodo odprti za medije in vas bomo o njih natančneje sproti obveščali.

  

Vsak regijski dogodek bo sestavljen iz plenarnega zasedanja, v katerem bodo med drugim izpostavljeni modeli dobrih praks, ki se v regiji že izvajajo. Posredovane bodo tudi ključne informacije s strani Mladinskega sveta Slovenije in sodelujočih nacionalnih organizacij, ki se bodo dotaknile pomena mladinskega organiziranja, razvoja mladinskih politik, participacije mladih, prijav na razpise ipd. Izbor teme bo prilagojen specifični regiji in se bo razlikoval od dogodka do dogodka. V drugem delu bo potekal strukturirani dialog z eminentnimi gosti. Kot spremljevalna aktivnost je predvidena tudi »mladinska tržnica«, kjer se bodo lahko predstavile lokalne mladinske organizacije in njihove posebnosti.

  

Z regijskimi dogodki za mlade želimo poudariti pomembnost sodelovanja nacionalne politike z lokalno skupnostjo in predvsem z mladinskim sektorjem ter preko dogodkov, ki se jih udeležijo ministri ali vsaj državni sekretarji, dati mladim v lokalni skupnosti priložnost, da preko strukturiranega dialoga odprejo vse teme, ki jih želijo izpostaviti in nadgraditi v pogovorih z odločevalci in se na tak način približati reševanju določenih težav. Z omenjenimi dogodki se bomo tudi približali našemu skupnemu cilju - hitrejši razvoj in izboljšanje položaja mladih v naši družbi.

  

Več podrobnosti o regijskih dogodkih glede datumov in lokacij lahko najdete na spletni strani www.mlad.si.

 

 

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.