Skoči na vsebino

AKTUALNO

Soustvarjajte Mladinstival – festival mladinskega dela

 

 

 

Gospodarsko razstavišče, torek, 9. maj 2017, od 9. ure dalje.

 

Mladinstival – festival mladinskega dela bo v okviru 8. evropskega tedna mladih potekal v torek, 9. maja 2017, na Gospodarskem razstavišču in pred Hišo Evropske unije v Ljubljani, in bo na dinamičen, interaktiven, raznovrsten, predvsem pa zanimiv način predstavil in proslavil mladinsko delo z vidika aktivnega (evropskega) državljanstva ter polnejše participacije mladih v demokratični družbi.

  

Namen prireditve, ki bo združevala vse ključne akterje mladinskega sektorja, je promocija mladinskega dela in pomena neformalnega učenja ter razprave z mladimi in akterji mladinskega dela o prihodnosti Evrope in Evropske unije.

  

V okviru festivala bodo potekale raznovrstne aktivnosti, kjer bo lahko vsak obiskovalec našel kaj za svoj okus. V dvorani Hiše EU bo potekal dialog s komisarko Violeto Bulc, na prizoriščih na Gospodarskem razstavišču pa bo potekala odprta seja Sveta Vlade RS za mladino, na kateri bo sodeloval tudi predsednik vlade in ministri, zaključna konferenca projekta Junaki zaposlovanja, generalna skupščina ERYCA, delavnica na temo vključevanja Romov v mladinsko delo in Hackaton mladinskega dela. Pestro dogajanje bo potekalo tudi na ploščadi med Hišo EU in Gospodarskim razstaviščem, kjer bo organiziran Odprti prostor (Open Space), na katerem boste imeli možnost predstavitve vaše organizacije in aktivnosti.

  

Odprti prostor si organizatorji Mladinstivala predstavljamo kot poligon različnih izobraževalnih in izkustvenih aktivnosti, ki jih izvajate akterji slovenskega mladinskega sektorja. Prepričani smo, da lahko s takšnim pristopom na najboljši možni način predstavimo, kaj je mladinsko delo, kdo so njegovi akterji in kakšni so učinki mladinskega dela.

     

Na Mladinstivalu lahko sodelujejo mladi med 15. in 30. letom, mladinski delavci, trenerji ali mladinski voditelji, bodisi v okviru organizacije bodisi kot posamezniki ali skupine. Sodelovanje v programu Erasmus+: Mladi v akciji ni pogoj, prav tako ni nujno, da je prijavljena aktivnost nastala v okviru projekta, ki ga je podprl program Erasmus+.

     

Pripravo Mladinstivala koordinira Zavod Movit, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Uradom RS za mladino, Mladinskim svetom Slovenije, Mrežo MaMa, Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Uradom vlade za komuniciranje.

 

Prilagamo program Mladinstivala, vse podrobnosti in postopki v zvezi s prijavo za soustvarjanje Mladinstivala so navedeni v priloženem dokumentu, prilagamo pa tudi spletno prijavnico za udeležbo na posameznih dogodkih Mladinstivala.

 

 

 

Vabljeni k sodelovanju in udeležbi!

   

Urad RS za mladino

 

 

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«

Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.