Skoči na vsebino

AKTUALNO

Urad RS za mladino izdal e-knjigo o mladinskem sektorju v Sloveniji: Zgodbe o uspehu

 


V povezavi vam predstavljamo najnovejši projekt Urada RS za mladino, elektronsko knjigo, v kateri se prvič na enem mestu predstavlja kar osemdeset organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju v Sloveniji. Gre za »jagodni izbor« projektov, najboljših, najbolj zanimivih in najbolj drznih praks. Namen je dokazati, da je ta sektor prodoren, barvit in hkrati tudi pogumen, saj pogosto presega vzorce običajnega delovanja drugih socialnih skupin v naši družbi.

  

Pričujoči zbornik z naslovom Zgodbe o uspehu povezuje večleten trud in prizadevanja mnogih delujočih posameznikov in skupin znotraj mladinskega sektorja Slovenije, hkrati pa je dokaz, da se nam za razvoj mladinskega dela in mladinskih politik v Sloveniji ni treba bati, saj se navkljub mnogim oviram prikazuje v zmagoviti luči. E-knjiga je ponudila organizacijam priložnost, da jih poveže, ter da povedo, kako dobri so, in kako s svojim prispevkom še izboljšujejo skupno podobo mladinskega sektorja v Sloveniji.

    

Upamo, da bo nova izdaja pripomogla tudi k pomembni nalogi, ki je še pred nami: to je nadaljnja krepitev zavedanja o pomembnosti razvoja mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Vabimo vas, da elektronsko knjigo, ki jo je tehnično in oblikovno pripravila mlada ekipa MM Studia iz Ljubljane, prelistate in po želji objavljate ali delite na povezavah ter tako pripomorete k našemu skupnemu cilju – več za mlade v Sloveniji.

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«

Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.