AKTUALNO

Na druga seji Sveta Vlade RS za mladino dorekli načrte za naprej

 

 

 

 

V ponedeljek, 6. julija 2015, so se v vladnih prostorih srečali predstavniki Vlade RS in mladinskega sektorja na drugi redni seji Sveta Vlade RS za mladino. Tokrat se jim je na seji pridružil tudi predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, ki je mlade v uvodu tudi nagovoril. Poudaril je, da so mladi pomemben partner te vlade, zato bodo njihovim potrebam prisluhnili. Izpostavil je velik pomen medgeneracijskega in medresorskega sodelovanja, saj nas le skupno delovanje za družbo lahko popelje na pot boljše prihodnosti. Predsednik dr. Miro Cerar je mlade pozval k še večji aktivnosti, saj so njihova izkustva, opažanja in konkretni predlogi ključni za oblikovanje vladnih politik na področju mladih.

  

Nagovor predsednika Vlade RS je bil dobra iztočnica za razpravo, v kateri je bila rdeča nit prav poziv mladim, da oddajo svoje predloge na pripravljene dokumente ter poziv vladni strani, da se z mladimi sestanejo in njihovim predlogom prisluhnejo ter jih, če je le izvedljivo, tudi uresničijo. »Ključno je, da si prisluhnimo in se tudi slišimo«, je tekom seje večkrat poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki seji sveta tudi predseduje.

  

Razprava je tekla o mnogih temah. Dogovorili so se o oblikovanju dveh delovnih skupin, katerih delo bo vsebinsko vezano na spremljanje Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino ter spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Spregovorili so tudi o Nacionalnem stanovanjskem programu, ki je trenutno v javni razpravi, in na katerega so mladi Ministrstvu za okolje in prostor že podali svoje predloge. Dogovorili so se, da se mladi sestanejo s predstavniki ministrstva ter predloge tudi vsebinsko pregledajo, še preden bo prišlo do oblikovanja novega nacionalnega stanovanjskega programa.

 

Veliko je bilo rečenega tudi na temo volonterskega pripravništva, katerega je Vlada RS decembra lani ukinila. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so pripravili nov predlog sistemske ureditve pripravništva, ki naj bi ga vlada tudi v kratkem obravnavala. Predstavniki mladinske strani so vztrajali, da se pred tem sestanejo s predstavniki dotičnega ministrstva, saj se s pripravljenim dokumentom ne strinjajo v celoti.

 

Dotaknili so se tudi beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja ter sklenili, da mladinska stran do začetka avgusta posreduje svoje predloge na dokument, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

 

Ob koncu so predstavniki mladih izpostavili še regijske dogodke, s katerimi želijo okrepiti pomen in delovanje mladinskega sektorja, saj v nekaterih lokalnih okoljih delovanje mladih še ni vzpostavljeno. Regijska promocija mladih in mladinskega dela bi zagotovo pripomogla k še večjemu povezovanju mladih ter k večji družbeni in politični angažiranosti mladih.

 

Naslednja seja sveta bo septembra 2015.

 

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak na Brdu pri Kranju: »Resolucija je korak v pravi smeri«Na Brdu pri Kranju je v torek, 4. novembra 2014 v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekal Posvet o mladinskem sektorju 2014, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi ministrica  za znanost, izobraževanje in šport dr. Stanka Setnikar Cankar in direktor vladnega Urada za mladino mag. Peter Debeljak. Ministrica je v uvodni besedi poudarila, da je veliko število udeležencev »dober znak, da so mladi ambiciozen, motiviran in dobro organiziran sektor ter tako kompetenten partner pri oblikovanju mladinskih politik.«

  

Namen posveta, ki so se ga udeležili tudi številni predstavniki mladinskih organizacij celotnega mladinskega polja, je bil pregled dogajanja v mladinskem sektorju v zadnjem letu ter oblikovanje smernic in priporočil, ki bodo omogočala rast in razvoj mladinskega polja v prihodnje. »Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem in uspešnem razvoju mladih«, je v pogovoru s predsednico Mladinskega sveta Teo Jarc izpostavila ministrica dr. Setnikar Cankarjeva in dodala, da je skrb za mlade ena od prioritet Vlade RS. Ministrica  je mladim zagotovila, da bo Svet Vlade RS za mladino oblikovan še v tem letu, saj je po njenem mnenju le učinkovito medresorsko sodelovanje ključ za doseganje dobrih rezultatov na področju mladinske politike. Ministrica je še poudarila, da Urad RS za mladino organizacijsko ostaja znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tako za mlade tudi v bodoče predstavlja ključni komunikacijski kanal v odnosu do Vlade RS.

  

Na posvetu so se udeleženci dotaknili tudi teme priznavanja neformalnih kompetenc mladih, ki so poleg formalnega znanja v postopkih zaposlovanja vedno bolj v ospredju. Eno od ključnih nalog Urada RS za mladino tako po besedah ministrice predstavlja opredelitev standardov in normativov za določitev oblik neformalnega učenja in njihovo umestitev v Nacionalno ogrodje kvalifikacij.

  

Ob tej priložnosti so organizatorji posveta predstavili tudi skupno Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki pomeni po besedah avtorjev orodje za lažje izvajanje zagovorništva na vseh ravneh, saj z njo kot sektor izpostavljajo ukrepe, ki so ključni za krepitev le-tega. Direktor Urada za mladino mag. Peter Debeljak, ki so mu ob koncu posveta tudi predali omenjeno resolucijo, je ob tej priložnosti povedal, da ne more obljubiti, da bodo vsi našteti predlogi tudi izpeljani, da pa bodo zagotovo vse točke resolucije natančno proučili in skušali poiskati možnosti za njihovo uresničitev.