Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

29. 12. 2014

Dodatna pojasnila - Oddaja Končnega poročila JP 2014

Glede na to, da smo s strani nekaterih organizacij prejeli prošnje za dodatna pojasnila glede rokov in načina oddaje zahtevka za izplačilo - Končnega vsebinskega in finančnega poročila za obdobje 1.1. - 31.12.2014, vam v...

22. 12. 2014

V letu 2015 naj bo glas mladih bolj slišen

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak je pred božično novoletnimi prazniki naslovil krajše pismo na vse deležnike, ki delujejo znotraj mladinskega polja v nacionalnih okvirjih. V prazničnem dopisu jim je poleg dobrih...

19. 12. 2014

13.1.2015 - Rok za oddajo poročila za sofinanciranje mladinskih programov v letu 2014

Rok za oddajo vsebinskega in finančnega poročila za sofinanciranje mladinskih programov v letu 2014 je 13.1.2015. Poročila, ki jih bomo prejeli do vključno 31.12.2014, so lahko v papirni obliki. Po tem datumu morajo biti...

16. 12. 2014

Tudi na Uradu RS za mladino gori luč miru iz Betlehema

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak je danes s sodelavci sprejel predstavnike Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki so mu skupaj s predstavniki Zveze tabornikov Slovenije, Zveze bratovščin...

4. 12. 2014

Obvestilo o določbi iz 3. člena pogodbe o sofinanicanju: e-računi

V kontekstu oddaje končnega vsebinskega in finančnega v okviru obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov mladinskega dela v letu 2014 vas želimo posebej spomniti na določilo iz 3. člena pogodbe, ki določa, da morajo biti...