Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

11. 10. 2013

Izhodišča in temeljne usmeritve za pripravo »Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2014«

        V Uradu RS za mladino nadaljujemo z že ustaljeno prakso, po kateri zainteresirane organizacije v mladinskem sektorju z namenom priprave na Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela...

8. 10. 2013

Najava javnega razpisa za razvoj socialnih in državljanskih kompetenc mladih

Urad RS za mladino načrtuje še v tem letu objavo javnega razpisa za financiranje projektov organizacij v mladinskem sektorju, ki bodo namenjeni novim zaposlitvam mladih, razvoju organizacij in njenega širšega okolja.