Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

20. 12. 2012

Rokovnik opravil v zvezi s statusi in Javnim pozivom za sofinanciranje v 2013

Urad RS za mladino je 19. decembra zainteresirani javnosti posredoval informacije glede ravnanja v primeru statusa delovanja v javnem interesu v povezavi z najavljeno objavo poziva za sofinanciranje mladinskega dela. V...

10. 12. 2012

Ukrepi Evropske komisije za spodbujanje zaposlovanja mladih

Evropska komisija je prejšni teden predstavila paket ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih. V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru so opisane konkretne...

4. 12. 2012

5. december je mednarodni dan prostovoljstva

Organizacija združenih narodov je že leta 1985 peti december razglasila za mednarodni dan prostovoljstva. Na to bi radi opozorili tudi na Uradu RS za mladino, saj je spodbujanje prostovoljnega dela mladih pomembno za razvoj...