Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ S PODROČIJ SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC MLADIH

 

 

Objava rezultatov javnega razpisa

 

Rezultati javnega razpisa

 

 

 

Objavljen je drugi popravek javnega razpisa

 

V Uradnem listu RS, št.10/2014 je bil dne 7. 2. 2014 objavljen popravek javnega razpisa in sicer:

 

"V objavi javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, objavljenega v Uradnem listu RS št. 3, dne 10. 1. 2014, pod Ob-1001/14, se na podlagi sklepa št: OP RČV/3/1/30-2-MIZŠ o spremembi sklepa št. OP RČV/3/1/30-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za instrument Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (št. sklepa 3033-15/2013-SVLR/40 z dne 6.2.2014) v točki 24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi:

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 25. 02. 2014 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ S PODROČIJ SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC MLADIH«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

 

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Urada RS za mladino.

 

Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju."

 

 

Objavljen je popravek javnega razpisa za izbor operacij s področja socialnih in državljanskih kompetenc mladih (Uradni list RS št. 7/14, z dne 31. 01. 2014), s katerim se v 8. točki popravi besedilo in datum, tako da se pravilno glasi: Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od 1.1.2014 do 31.12.2014. Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma podpisa pogodbe do 31. 5. 2015. 

Povezava do besedila v Uradnem listu RS:  

http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014007.pdf#!/r2014007-pdf

 

 

 

Objavljen je javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.

 

 

Datum objave javnega razpisa: 10. 1. 2014.

Rok za oddajo vlog na javni razpis: 25. 2. 2014 do 12. ure.

Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Status: zaključen razpis.

Kontaktna oseba: Matija Vilfan, tel.št. (01) 400 54 79, e-naslov: matija.vilfan(at)gov.si

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 800 tisoč evrov.

 

Objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, 10. 1. 2014, št. 3/2014.

 

Razpisna dokumentacija:

·

1