Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA V LETU 2014

 

Obrazec za spremljanje števila aktivnih udeležencev

 

 

Obrazec Evidenca - .doc - .pdf

 

Predstavljamo vam obrazec "Evidenca", ki vam bo v pomoč pri vodenju pregleda aktivnih udeležencev vašega programa. Namen je trojni: a) standardizacija merjenja aktivnega udeleženca, b) pomoč organizacijam pri pristopu do merjenja in c) okrepitev potencialov URSM pri dokazovanju učinkov mladinskega dela, predvsem v okviru načrtovanja novih instrumentov, povezanih z evropskimi sredstvi.

 

Uporaba obrazca je opcijska, saj lahko seveda še naprej uporabljate svoje mehanizme merjenja in registracije udeležencev (recimo skladno z Zakonom o prostovoljstvu), vendar pa vas opozarjamo, da jih je treba nadgraditi s kategorijo "starost", v kolikor tega trenutno še ne omogočajo.

 

Glede opredeljevanja "aktivnega udeleženca" ostajamo zavezani dosedanji večletni praksi, po kateri se za aktivne udeležence v procesih mladinskega dela štejejo tisti, ki nastopajo v vlogi načrtovalcev, ustvarjalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, proizvajalcev in nosilnih udeležencev, ki participirajo in so vključeni v organizirane ali druge procese neformalnega učenja in ne nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev, uporabnikov storitev in proizvodov ali podobno.

 

Izbira načina vodenja evidence aktivnih udeležencev (aktivni udeleženec se vpiše v evidenco dogodka ali pa število aktivnih udeležencev oceni vodja) je glede na naravo dogodkov (seminar, usposabljanje, tabor, javna tribuna, dnevni klubski program MC, ipd.) prepuščena presoji organizacije, vendar pa je ob uporabi "ocene vodje" organizacija dolžna poskrbeti za alternativna dokazila (fotografije, poročila medijskih hiš, ipd.). Organizacija obrazec "Evidenca" hrani na svojem sedežu (podobno kot ostala dokazila), pri tem pa velja, da mora biti dokazilo URSM na voljo na vpogled.

 

 

 

Objava rezultatov javnega poziva 2014

 

 

Objava popravka sklepa št. 6003-54/2013/150 - skupina MC

 

Urad RS za mladino objavlja popravljene rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2014. Zaradi ugotovljene sistemske napake, vezane na programiranje aplikacije s strani zunanjega izvajalca, je prišlo do manjših napak pri izračunih točk pri nekaterih mladinskih centrih. Popravljeni rezultati in nova razdelitev točk v skupni "mladinski centri" (in s tem tudi vrednost sofinanciranja) so objavljeni v prilogi. V vsem ostalem ostajajo rezultati nespremenjeni. Vsem prizadetim se opravičujemo in prosimo za razumevanje.


Sklep o popravku sklepa - priloga novo vrednotenje MC

 

 

 

Urad RS za mladino objavlja rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2014. V letu 2014 bo na podlagi rezultatov sofinancirano 109 mladinskih organizacij in organizacij za mlade, med temi 12 nacionalnih mladinskih organizacij, 59 mladinskih centrov in 38 drugih nevladnih organizacij. Skupni znesek dodeljenih sredstev je 1.010.000 evrov. Namen javnega razpisa je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji preko sofinanciranja prijavljenih programov samo tistim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki imajo status delovanja v javnem interesu na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Programski poudarek v letu 2014 je namenjen učnim procesom, ki potekajo v okviru organizacij.

 

Objavi rezultatov bo sledilo vročanje individualnih odločb ter pogodb za sofinanciranje.

 

 

Sklep predstojnika, Zapisnik 2. seje strokovne komisije (odpiranje)Zapisnik 3. seje strokovne komisije

 

 

 

TABELE - REZULTATI

 

Priloga 1 - Druge nevladne organizacije

 

Priloga 2 - Mladinski centri

 

Priloga 3 - Nacionalne mladinske organizacije

 

 

Objava javnega poziva

 

V Uradnem listu RS, št. 4/2014 (17. januar 2014) je objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2014.

 

Prijavo na javni poziv je potrebno v roku izpolniti in oddati preko spletne aplikacije, ki se nahaja na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si.

 

Rok za oddajo prijav je 18. februar 2014.

 

Objavljamo tudi prijavne obrazce, ki so zgolj informativne narave. Prijavni obrazec je namreč veljaven, ko je zaključen v spletni aplikaciji.

 

Razpisna dokumentacija

 

1. obrazec za nacionalne mladinske organizacije

2. obrazec za mladinske centre

3. obrazec za druge nevladne organizacije