Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA V LETU 2011

 

V Uradnem listu RS, št. 97/2010, je danes, 03.12.2010, objavljen

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2011

 

 

 

Prijavo na poziv in pogodbeno določena poročila je potrebno v roku izpolniti in oddati preko spletne aplikacije, ki je objavljena ob podpori portala mladi.si 

 

Rok za oddajo 1. delnega poročila (za obdobje 1.1. - 31.5.2011)

je 6. 6. 2011.

 

 

Rok za oddajo 2. delnega in končnega poročila (za obdobje 1.6.-31.12.2011)

je 9. 1. 2012. 

APLIKACIJA ZA POROČANJE V LETU 2011

 

 

Prijava

 

Ključni poudarki  in Tehnična navodila

 

Vprašanja in odgovori

 

Vlogo (prijavo) je potrebno elektronsko zaključiti in jo s priporočeno pošto

poslati na Urad RS za mladino, ne kasneje kot 10.01.2011 (do 24:00).

 

 

 

 

 

 

Odpiranje vlog

 

 

 

Zapisnik o odpiranju vlog prispelih na javni poziv

Seznam evidentiranih vlog prispelih na javni poziv

 

 

 

 

 

 

Rezultati ocenjevanja vlog

 

 

Vsem vlagateljem bodo s priporočeno pošto vročeni individualni sklepi, ki bodo vsebovali tudi pravni pouk.

Rok za pritožbe na sklep bo pričel teči z dnem vročitve individualnega sklepa.

 

 

Sklep

 

Rezultati obravnave preizkusa usposobljenosti - obrazec A

 

Rezultati - Mladinski centri

 

Rezultati - Mladinski sveti lokalnih skupnosti

 

Rezultati - Nacionalne mladinske organizacije

 

Rezultati - Druge nevladne organizacije

 

 

 

 

 

 

Ključne značilnosti poziva 2011 :


1. Rahla rast skupnega števila prijaviteljev (165, lani 158)


2. Rahla rast sredstev (predvsem na račun večje podpore nacionalnim

    mladinskim organizacijam)

 

3. Opazno nižje število sofinanciranih organizacij (131, lani 158), predvsem na  račun izostrovanja kriterijev ter nizkega deleža usposobljenosti novih prijaviteljev za pristop. Zgolj 6 izmed 32 organizacij, ki so se prijavile prvič, je namreč po mnenju strokovne komisije prestalo preizkus usposobljenosti oz. kriterijev iz obrazca A.


4. Opazna rast deleža sofinanciranja pri nevladnih organizacijah, predvsem na račun manjšega števila sofinanciranih organizacij v tej kategoriji ter deleža sofinanciranja pri nacionalnih mladinskih organizacijah, predvsem na račun rasti sredstev, namenjene tej kategoriji.


5. Nadaljevanje trenda vedno večje kvalitete prijavljenih programov.