Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA V LETU 2010

 

  

31.12.2009 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št.: 113/09, (str.: 3274 dalje) objavljen Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2010. 

 

Tudi letos se lahko na poziv odzovejo vse organizacije, ki so pri Uradu RS za mladino pridobile status upravičenosti do sofinanciranja za obdobje od leta 2009 do 2012 in so na podlagi preteklih pogodb o sofinanciranju izpolnile vse dogovorjene obveznosti.

 

Letošnje leto beležimo rahlo rast sredstev, namenjenih sofinanciranju programov mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Tako okvirna višina sredstev celotnega javnega poziva v letu 2010 znaša 1.420.000,00 EUR, kar je 3,6 % več kot lani.

 

 

1 - Besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacije

 

2 - Sprememba razpisne dokumentacije, 20.1.2010. 

Spremembe so v RD označene na način, ki omogoča slediti spremembam. V prijavnem obrazcu za nacionalne nevladne organizacije je tabeli beleženja zaposlitev dodana legenda; v osnutku pogodbe pa se prva sprememba nanaša na opredelitev obveznosti glede poročanja, druga na določitev povezovanja pri informiranju.

 

3 - Povezave do referenčnih dokumentov, ki se nanašajo na aktualna prioritetna področja so dostopne na spletnih straneh URSM. 

 

 

Urad RS za mladino 

 

 

 

Rezultati ocenjevanja vlog - 2. stopnja

 

 

Vlagateljem vlog prispelih na javni poziv bodo s priporočeno pošto

vročeni individualni sklepi, ki bodo vsebovali tudi pravni pouk.

 

Rok za pritožbo bo pričel teči z dnem vročitve individualnega sklepa.

 

 

Sklep

 

 

Rezultati - Mladinski centri

 

Rezultati - Mladinski sveti lokalnih skupnosti

 

Rezultati - Nacionalne mladinske organizacije

 

Rezultati - Drugenevladne organizacije

 

 

 

Obrazci za poročila 2010

 

 

Mladinski centri - MC 2010

 

Finančni obrazec MC 2010

 

 

 

Mladinski sveti lokalnih skupnosti - MSLS 2010

 

Finančni obrazec MSLS 2010

 

 

 

Nacionalne mladinske organizacije - NMO 2010

 

Druge nevladne organizacije - DNO 2010

 

Skupni finančni obrazec - DNO in NMO 2010