Skoči na vsebino

JAVNI POZIV 2009


Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 119/08, z dne 19.12.2008 izšel Javni poziv za sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela v letu 2009.

 

Besedilo javnega poziva najdete tukaj.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Urada RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, ali tukaj.

 

________________________________________________________________

 

Rezultati ocenjevanja vlog - 2. stopnja

 

Vlagateljem vlog prispelih na javni poziv bodo s priporočeno pošto

vročeni individualni sklepi, ki bodo vsebovali tudi pravni pouk.

 

Rok za pritožbo bo pričel teči z dnem vročitve individualnega sklepa.  

 

Sklep

 

 

Rezultati - Mladinski centri

 

Rezultati - Nacionalne mladinske organizacije

 

Rezultati - Druge nevladne organizacije

 

Rezultati -  Mladinski sveti lokalnih skupnosti

 

________________________________________________________________

 

Obrazci za poročila 2009

 

Nacionalne mladinske organizacije - NMO 2009

 

Druge nevladne organizacije - NVO 2009

 

Mladinski centri - MC 2009

 

Mladinski sveti lokalnih skupnosti - MSLS 2009