Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV 2008

Spoštovani!

Pred vami je javni poziv, na podlagi katerega bo Urad RS za mladino v letu  2008 sofinanciral programe in delovanje mladinskih organizacij.

Razpisovalec je usposobljenost organizacij preverjal na 1. stopnji tega javnega poziva in sicer na Javnem pozivu za pridobitev statusa upravičenosti  do  sofinanciranja organizacij  na  področju  mladinskega  dela  za  obdobje 2006 – 2008 (objavljenem januarja 2006) in na Javnem pozivu za pridobitev statusa upravičenosti do  sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela za obdobje 2007 – 2008 (objavljenem decembra 2006).

Na 2. stopnji tega javnega poziva lahko sodelujejo le tiste organizacije, ki so na 1. stopnji pridobile status upravičenosti do sofinanciranja programov na enem izmed opredeljenih področij.

 

Razpisna dokumentacija - 2. stopnja - obdobje leto 2008

 


Rezultati - Javni poziv - podelitev statusa - 1. stopnja – obdobje leto 2008

___________________________________________________________

V Uradnem listu RS št. 01/2008 (razglasni del str. 7 - 9)je bil 04.01.2008 objavljen

 

Javni poziv za sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela v letu 2008

 

Rok za predložitev vlog in način predložitve:

Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov Urada RS za mladino, Štefanova 1 (3. nadstropje), 1000 Ljubljana, najpozneje do  29.01.2008.

 

 

Razpisna dokumentacija z obrazci

 

Razpisna dokumentacija - original - skenirana verzija

 

______________________________________________________________

 

Rezultati odpiranja vlog

 

Obvestilo vlagateljem

 

Tabela - rezultati odpiranja vlog

 

Tabela - dopolnitev rezultatov odpiranja vlog

 ______________________________________________________________

 

Rezultati ocenjevanja vlog - 2. stopnja

 

Vlagateljem vlog prispelih na javni poziv bodo s priporočeno pošto

vročeni individualni sklepi, ki bodo vsebovali tudi pravni pouk.

 

Rok za pritožbo bo pričel teči z dnem vročitve individualnega sklepa.  

 

 

Sklep

 

 

Rezultati - Mladinski centri.tif

V petek, 7.3. nam je pri objavi rezultatov mladinskih centrov programska oprema zatajila, zato je bila objavljena tabela z napačnimi številkami točk, zneski sofinanciranja pa so bili pravi. Za napako se opravičujemo. Objavljamo tabelo s pravilnim številom doseženih točk in zneski sofinanciranja

 

 

Rezultati - Nacionalne mladinske organizacije.tif

Rezultati - Nacionalne mladinske organizacije.xls 

 

Rezultati - Druge nevladne organizacije.tif

Rezultati - Druge nevladne organizacije.xls 

 

Rezultati -  Mladinski sveti lokalnih skupnosti.tif

Rezultati - Mladinski sveti lokalnih skupnosti.xls 

 

 

Obrazci - POROČILA2008

 

Nacionalne mladinske organizacije 2008

 

Druge nevladne organizacije - NVO 2008

 

Mladinski sveti lokalnih skupnosti - MSLS 2008

 

Mladinski centri - MC 2008