Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN PREGLED PROJEKTOV UPRAVIČENCEV V MLADINSKEM SEKTORJU

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada zagotovilo podporo projektom s področja državljanskih, socialnih in kulturnih kompetenc v odbobju 2009 do 2012.  S podporo projektom je omogočen dvig ravni delovanja mladinskih izvajalskih organizacij ter dvig državljanskih , socialnih in kulturnih kompetenc mladostnikov.

 

 

V obdobju 2009 do 2012 je na podlagi tega razpisa delovalo 8 konzorcijskih mrež, ki  so vključevala 145 partnerskih organizacij, večinoma mladinskih.

 

Področja delovanja:

 

 

                     

- mladinski delavec;

- razvijanje aktivnega državljanstva mladih;

- senzibiliziranje javnosti za teme mladih;

- oblikovanje lokalnih mladinskih politik;

- medgeneracijsko sodelovanje;

- razvijanje socialnega kapitala mladih;

- razvoj raziskovalne kulture mladih;

- medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur.

 

 

 

 

Razpis je izvajal Urad za razvoj šolstva ob podpori Urada RS za mladino. Javni razpis za izbor operacij je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.