Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN OBJAVE

54450-1/2015 Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018
Datum objave: 10.06.2016
Rok za prejem ponudb: 20.07.2016 do 12:00
Izdajatelj: Urad RS za mladino
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

  

Andreja Košir 
T: +386 (0)1 400 52 69 (delavniki med 10.00 in 11. 00 ter 13.30 in 14.30)
E: andreja.kosir1(at)gov.si

 

Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela do 18. 7. 2016 do 12. ure, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovarjalo.

 

   

Razpisna dokumentacija:

 

. Besedilo javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost 2016–2018
· Obrazec za oddajo prijave
· Priloga 1: Navodila za prijavo
· Priloga 2: Prijavnica na javni razpis
· Priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
· Priloga 4: Ocenjevalni list
· Priloga 5: Seznam kazalnikov
· Priloga 6: Individualni dogovor med upravičencem in udeležencem
· Priloga 7: Priloga k individualnem dogovoru – Izjava udeleženca
· Priloga 8: Lista prisotnosti
· Priloga 9: Obračun financiranja stroška na enoto (usposabljanje)
· Prilogi 10 in 10a: Obračun financiranja stroška na enoto (plače) in časovnica
· Priloga 11: Obračun 15% pavšalne stopnje
· Priloga 12: Finančni načrt
· Priloga 13: Kohezijske statistične občine
· Priloga 14: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih
· Priloga 15: Vloga za dostop do ISSAR 2
· Priloga 16: Preverjanje dvojnega financiranja
· Priloga 17: Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ver. 1.2 s prilogami:
       a. Najvišje vrednosti stroškov
       b. Zahtevek za izplačilo predplačila
       c. Evidenca JN
       d. Dodatek 1, avtorske in podjemne pogodbe 
       e. Dodatek 2, aneks k pogodbi o zaposlitvi
· Priloga 18: Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020
· Priloga 19: Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR

 

Vsa navodila so dostopna tudi na spletni strani MIZŠ. 

   

Razpisano sredstev: 5.000.000,00 EUR
Drugi podatki:

Za vse potencialne prijavitelje Urad RS za mladino organizira informativni dan, ki bo potekal v sredo, 22. 6. 2016 ob 10.00 uri, v prostorih MIZŠ (velika dvorana v pritličju), na Masarykovi 16 v Ljubljani. 

Predstavitev Informativni dan.


Vprašanja in odgovori (posodobljeno dne 18.7.2016).

  

OBVESTILO

Z dnem 12. 7. 2016 veljajo spremenjena Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.2 ter prilog 5, 5a in 8.
Vsa navodila so dostopna tudi na spletni strani MIZS.

 

Nazaj