Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA

 

Ključni instrument v podporo mladinskemu delu v Sloveniji je letni javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela, ki ga objavlja URSM. Letni javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela, ki so umeščeni v vsaj eno področje mladinskega sektorja ali več, ki so navedena v 4. členu ZJIMS.

  

Pri oblikovanju kriterijev za dodelitev sredstev izhajamo iz ciljev mladinske politike v Slovenije. S kriteriji prav tako zagotavljamo, da mladinsko delo obdrži svojo odprtost in raznolikost, hkrati pa organizacije s skrbnim načrtovanjem vzpostavijo tudi lastne sisteme kakovosti na področju mladinskega dela.

  

VODENJE EVIDENCE O AKTIVNIH UDELEŽENCEV

  

Število aktivnih udeležencev je pomemben indikator za področje mladinskega dela, zato morajo organizacije, ki pridobijo sofinanciranje Urada RS za mladino, voditi evidenco aktivnih udeležencev. Pri tem je najprej potrebno potegniti ločnico med pasivnimi in aktivnimi udeleženci. Na gledališki predstavi, ki jo mladi izvajajo za mlade, so aktivni udeleženci tisti, ki so predstavo pripravili in tisti, ki predstavo izvajajo. Publika na predstavi, četudi so samo mladi, spada v kategorijo pasivnih udeležencev. Aktivni udeleženci so torej načrtovalci, oblikovalci,  organizatorji, izvajalci, proizvajalci ali podobno in ne gledalci, obiskovalci, uporabniki storitev ali proizvodov in podobno. 

  

Vodenje evidence aktivnih udeležencev je pogodbena obveznost organizacij, ki pridobijo sredstva urada, na zahtevo urada pa morajo te evidence tudi predložiti (pogosto pri končnem poročilu). Evidence so lahko različne, prilagojene organizaciji in njenim dogodkom, nujno pa morajo vsebovati vsaj ime aktivnosti ali dogodka, datum aktivnosti ali dogodka, imena udeležencev, njihovo starost in podpis. Za pomoč pri vodenju evidence lahko uporabite predloženi obrazec. Uporaba obrazca je opcijska, saj lahko seveda še naprej uporabljate svoje mehanizme merjenja in registracije udeležencev (recimo skladno z Zakonom o prostovoljstvu), vendar pa vas opozarjamo, da jih je treba nadgraditi s kategorijo "starost", v kolikor tega trenutno še ne omogočajo. 

  

V primeru, da podpisane liste prisotnosti zaradi narave dogodka ni možno predložiti, mora organizacija poskrbeti za alternativna dokazila. Organizacija lahko evidenco vodi tudi s pomočjo spletnih orodij in predloži ustrezne povezave.

  

Obrazec za vodenje evidence aktivnih udeležencev: