Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2017

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič podelila državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za leto 2017

 

V okviru Nacionalnega posveta mladinskega sektorja 2017, ki je letos potekal v Mariboru, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič prvi dan srečanja podelila državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za leto 2017.

 

Predlog za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju je pripravila strokovna komisija v sestavi:

 

- mag. Sanja Vraber, predsednica;

- Katarina Gorenc, članica,

- mag. Nataša Tajnik Stupar, članica,

- Primož Ferjančič, član,

- Jernej Dirnbek, član.

 

   

Strokovna komisija je imela naslednje prisojnosti:  


 •pregledala je  prispele predloge, ugotovila pravilnost in popolnost vloženih predlogov;
 •glasovala o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih. Sprejeti so bili predlogi, za katere je glasovala večina članov strokovne komisije;
 •pripravila predloge kandidatov za podelitev

 

Letošnji prejemniki državnih priznanj za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za leto 2017 so: 
 
Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega, odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju: Zlet Zveze tabornikov Slovenije 2017
   
 Jasna Vinder, Blaž Zupančič, Uroš Burič in Urban Lečnik Spaić so v letu 2017 organizirali enega največjih mladinskih dogodkov – Zlet Zveze tabornikov Slovenije 2017. Na dogodku je sodelovalo tisoč mladih, ki so imeli možnost, da aktivno sooblikujejo program dogajanja. Na zletu so mladi izpeljali več kot tristo delavnic v naravi, med drugim so izdelali sončno elektrarno, kanu po indijansko in ustanovili lastno marketinško agencijo. Dogodek je povezal mlade iz celotne Slovenije, k sodelovanju pa pritegnil tudi mlade iz enajstih tujih držav, tudi Afrike in Azije. Poganjala jih je skupna ideja po ustvarjanju boljšega sveta. Motivacijo mladih je zlet povečal z opolnomočenjem in ozaveščanjem mladih o njihovih možnostih za aktivno sooblikovanje prihodnosti, tako v lokalni kot tudi v globalni skupnosti. Dogodek je mladim ponudil priložnost, da so spoznali, da je s postavljanjem ciljev, dialogom, sodelovanjem in angažiranostjo mogoče vplivati na dogajanje in sprožati spremembe v družbi. Predvsem pa je dogodek mlade spodbudil k udejstvovanju v mladinskih organizacijah.

 

Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju: Društvo Parada ponosa za projekt Tukaj smo! Skupaj delujemo.

 

Pri projektu Tukaj smo. Skupaj delujemo so glas in moč za sooblikovanje mladinskih politik dobili mladi z manj priložnostmi, mladi, ki prihajajo iz LGBTIQ+ skupine, mladi z migrantskim ozadjem, brezdomne mlade osebe, mladi s posebnimi potrebami, mlade Romkinje in Romi. Projekt je združil predvsem neorganizirane mlade, ki so skozi proces strukturiranega dialoga pridobivali kompetence za medkulturni dialog, krepili solidarnost in izgradili boljšo samopodobo ter zmanjšali občutek izključenosti iz družbe zaradi spolne usmerjenosti. Projekt je z analizo, v kateri je sodelovalo šeststo mladih, dvignil tudi raven razumevanja o diskriminaciji in nasilju med mladim zaradi spolne usmerjenosti. Z njim so bili seznanjeni tudi številni ključni deležniki, predvsem odločevalci, ki kreirajo mladinske politike. Celovito zastavljen projekt je sledil načelom in vsebinam mladinskega dela.

 

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja: Društvo Center za pomoč mladim – podružnica Maribor

  

Društvo Center za pomoč mladim - podružnica Maribor je pred sedmimi leti Maribor obogatilo s programom Doživljajsko igrišče. Program je rezultat predanega dela številnih mladinskih delavcev, ki so sodelovali pri spoznavanju, vpeljavi in razvoju koncepta. Predvsem za mlade, ki izhajajo iz socialno in materialno ranljivih družin, je doživljajsko igrišče sredi zgoščenega betonskega naselja prostor, in so ljudje, ki tem skupinam omogoča vključevanje v širšo družbo. Mladi so pri tem aktivni udeleženci, ki vplivajo, spreminjajo in soodločajo o svojem ožjem in širšem okolju, mnogi med njimi pa se tudi kalijo v izkušene mladinske delavce in delavke. Društvo Center za pomoč mladim je prvo, ki je predstavilo ta koncept v Sloveniji, čeprav ga v tujini s pridom uporabljajo že vrsto desetletij. Je inovacija v mladinskem sektorju z učinkom in številkami, s katerimi se lahko na društvu pohvalijo. Vse do danes se je v okviru mariborske podružnice društva usposobilo sedemdeset mladinskih delavcev, sodelovalo je deset tisoč otrok in mladih, svoje znanje in izkušnje pa so ponesli tudi v številne druge lokalne skupnosti po Sloveniji in tujini.

 

Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju: Janez Plevnik

  

Janez Plevnik je z mladinskim delom povezan že vrsto let, pravzaprav od mladih nog, saj je delu z mladimi in organiziranemu mladinskemu delu posvetil svojo poklicno življenjsko pot. Začel je v drugi polovici osemdesetih let v Zvezi     prijateljev mladine Slovenije, sodeloval pri ustanoviti mladinskega sveta Slovenije, bil soustanovitelj CMT Mladi turist in zavoda MOVIT, zadnja leta svojega profesionalnega delovanja pa je kljub težkim časom ohranjal Zavod MOBIN med ključnimi akterji mladinskega sektorja v Sloveniji. S pomočjo orodja Evropske mladinske kartice je več deset tisoč mladih spodbudil k aktivnemu sodelovanju v različnih prostovoljskih in družbeno-odgovornih aktivnostih. Pri svojem delu je pokazal izredno vizionarstvo in usmerjenost k mlademu človeku, ki ga je spremljalo skozi celo življenje. Z znanjem, izkušnjami, profesionalnim odnosom in izjemnim občutkom za mlade je Janez Plevnik pustil velik pečat v mladinskem sektorju.