Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2016

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je v okviru letnega posvetu mladinskega sektorja, 14. decembra 2016, v Ljubljani, razglasila prejemnike državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2016.

  

Predlog za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju je pripravila strokovna komisija v sestavi:

 

- mag. Sanja Vraber, predsednica;

- Katarina Gorenc, članica,

- mag. Nataša Tajnik Stupar, članica,

- Primož Ferjančič, član,

- Jernej Dirnbek, član.

 

   

Strokovna komisija je imela naslednje prisojnosti:  

  • pregledala je  prispele predloge, ugotovila pravilnost in popolnost vloženih predlogov; 
  • glasovala o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih. Sprejeti so bili predlogi, za katere je glasovala večina članov strokovne komisije;
  • pripravila predloge kandidatov za podelitev državnega priznanja z utemeljitvijo in jih podala ministrici.

 

 

I.              Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju prejme MARJA GUČEK

 

Marja Guček je z mladinskim delom povezana že več kot 20 let, pravzaprav se z mladinskim delom in mladinsko politiko ukvarja že od nekdaj. Mlajšim ali šibkejšim je pomagala že v osnovni šoli, kasneje v srednji šoli, v mladinski sektor pa je vstopila kot prostovoljka. S svojim koraki je rastla, bila je mentorica prostovoljcem, vodja programov v mladinskih organizacijah, projekta sodelavka in predsednica Mestnega mladinskega sveta Maribor. Sodelovala je pri pripravi vseh strateških dokumentov na področju razvoja mladinskega sektorja v Mariboru, med drugim je pripravljala tudi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MKC Maribor. Danes je zaposlena na MKC Maribor, kjer naprej gradi mladinsko delo in mladinsko politiko. Njeni prispevki k prepoznavnosti in osveščenosti o pomenu mladinskega dela so številni, med drugim je Marja v Mariboru in tudi širše prepoznana tudi zaradi uvajanja mednarodne metode Živa knjižnica in programa Maribora, ki je bilo v letu 2013 Evropska prestolnica mladih. Pri svojem delu vedno vključuje mlade, v zadnjih letih je njen trud še posebej usmerjen v vključevanje mladih z manj priložnostmi.

 

                    II.              Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja prejmeta KUD POZITIV

                                in Mladinski center Idrija

 

 

1.     KUD POZITIV

Zgodba skupine POZITIV, danes KUD POZITIV, se je začela pred dvajsetimi leti z domskim časopisom dijaškega doma, danes pa je njihov pozitiven vpliv na oblikovanje življenjskih orientacij mladih, ustvarjalnost, participacijo in aktivizem mladih poznan marsikomu v mladinskem sektorju, še posebej pa tistim mladim, ki so se vključili v njihove aktivnosti. KUD Pozitiv je vzpostavil in zgradil sistem, v ospredju katerega je delo na področju neformalnega izobraževanja in beleženje teh znanj kot ključnega orodja za opolnomočenje mladih. Čeprav so znani predvsem po svojem delu na področju medijskih in scenskih umetnosti, pa pomemben del njihovih dejavnosti predstavljajo tudi mednarodne aktivnosti, ki so pripeljale do pomembnih prispevkov na področju mladinskega dela. Znan je projekt Razdeljeni Bog, ki je mlade pritegnil v medkulturni dialog in za to prejel tudi priznanje »naj mladinski projekt« na Festivalu Lupa leta 2009. S strokovno podporo izkušenih pedagogov sinergijsko povezujejo različne projekte, interesne dejavnosti in druge pobude mladih in čeprav delujejo v okviru dijaškega doma, se uspeh kaže predvsem v tem, da številni mladi mladinskega sektorja po končanem šolanju ne zapustijo.

 

2.     Mladinski center Idrija

 Mladi v Idriji so si leta 2008 zadali cilj, da si poiščejo prostor, kjer se bo mogoče družiti in sodelovati v različnih projektih in delavnicah. Hoteli so mladinski center, avtonomni prostor za mlade in njihove priložnosti, ki bo hkrati tudi prispeval k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih v Idriji, jim ponudil možnost mednarodnega povezovanja in informacije, ki jih mladi danes potrebujejo. Mladinski center Idrija nekaj let kasneje že beleži pomembne dosežke, predvsem je spremenil pogled na mlade v Občini Idrija. Mladi so danes zgled ostalim inštitucijam, saj jim je uspelo povezati in zagovarjati stališča vseh mladih in nastopati navzven kot enoten sogovornik. Mladinski center čakajo številni izzivi, predvsem strukturni izzivi, teh se lotevajo celovito in na dolgi rok. Taka je tudi strategija Občine Idrija za mlade, ki je bila sprejeta leta 2015 in je prvi dosežek in prispevek mladinskega centra k mladinski politiki na lokalni ravni in tudi mladinskem sektorju v Sloveniji.

 

III.     Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju prejme Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO (za projekt ŠILA,  Šolska impro liga).

 Šolska impro liga ali na kratko ŠILA je projekt ekipe entuziastov, ustvarjalcev in mentorjev improvizacijskega gledališča. Projekt, ki ga skupaj s srednješolci izvajajo že vrsto let, pa je prerastel v strukturiran program društva. Bolj kot ustvarjalna metoda improvizacijskega gledališča je pri improligaših v ospredju medsebojna pripadnost in spodbujanje tistega, kar mlad posameznik najbolje zna. Mlade popelje v svet svobodne ustvarjalnosti, razvijanja pozitivne samopodobe in preseganja mej mogočega. Je primer vrstniškega učenja, kjer mladi mentorji učijo dijake ne le gradnje gledaliških prizorov, ampak tudi kritičnega osvetljevanja različnih družbenih tem. Krepijo medgeneracijsko solidarnost, spodbujajo prostovoljstvo med mladimi, nastopajo za učence bolnišnične šole in na drugih dobrodelnih prireditvah. Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO pa danes ne bi beležilo dvajsete obletnice, če ne bi svojih naporov vlagali tudi v program stalnega usposabljanja mladinskih delavcev in mentorjev, ki svoje znanje neprenehoma predajajo manj izkušenim in mlajšim in tako poskrbijo, da na poti od udeleženca do mentorja vsak najde svoje pravo mesto.