Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2015

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je v okviru letnega posvetu mladinskega sektorja, 4. decembra 2015 na Brdu pri Kranju razglasila prejemnike državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2015.

  

Predlog za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju je pripravila strokovna komisija v sestavi:

  

- mag. Sanja Vraber, predsednica;
- dr. Alenka Gril, članica;
- mag. Nataša Tajnik Stupar, članica;
- Primož Ferjančič, član in
- Tadej Slapnik, član.


Strokovna komisija je imela naslednje prisojnosti:

   
- pregledala prispele predloge, ugotovila pravilnost in popolnost vloženih predlogov
- glasovala o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih. Sprejeti so bili predlogi, za katere je glasovala večina članov strokovne komisije;
- pripravila predloge kandidatov za podelitev državnega priznanja z utemeljitvijo in jih podala ministru.

  

Prejemniki letošnjih priznanj so:

 
Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju prejmeta UROŠ SKRINAR in JAN PELOZA 

 

Uroš Skrinar je z mladinskim delom povezan že več kot 18 let. Svojo pot je začel v Trbovljah in z 10-letnim delom zapustil pomemben pečat, ki okolje še danes zaznamuje, saj je ravno Uroš Skrinar postavil temelje lokalnega mladinskega razvoja in dodal pridih mednarodnosti. 

V tem času je vzporedno spoznaval in sodeloval z nacionalnimi organizacijami ter soustvarjal mladinsko politiko na nacionalni ravni. Leta 2012 je kot predsednik Programskega sveta Mladinskega centra Trbovlje sodeloval z Zavodom RS za zaposlovanje, bil član nacionalne delovne skupine za strukturirani dialog in v okviru Zavoda Tipovej vodil lokalno enoto. Njegov prispevek je bil pomemben tudi pri snovanju in načrtovanju smernic Sveta Vlade RS za mladino. Leta 2011 je po dolgoletnem sodelovanju z Mrežo MaMa, tudi kot prostovoljec, postal vršilec dolžnosti direktorja zavoda Mreža MaMa in z odlično ekipo, ki jo je vodil, občutno povečal prepoznavnost mladinskih centrov v Sloveniji, Mrežo MaMa pa utrdil kot enega izmed ključni akterjev v mladinskem sektorju. Danes svojo pot uspešno nadaljuje kot v.d. direktorja na zavodu Movit.

Občutek za soljudi pa ni izražal le na področju mladinskega dela, ampak je kot sopredsednik sodeloval pri humanitarnih projektih v okviru Leo kluba Rožnik Forum Ljubljana in bil tudi predsednik People to People International – Chapter Trbovlje med letoma 2008 in 2011. Z znanjem, izkušnjami, svežino, profesionalnim odnosom in izjemnim občutkom za mlade Uroš Skrinar daje velik pečat v mladinskem sektorju.


Jan Peloza že od leta 2004 svoj trud, čas in voljo vlaga v projekte, kjer se zavzema za interese mladih in jih ozavešča o zdravem življenjskem slogu in kakovostnem preživljanju prostega časa. Je glavni pobudnik ustanovitve Mladinskega združenja Brez izgovora, preko katerega je z ustanavljanjem lokalnih enot spodbudil preko 350 mladih v civilni dialog z državo na področju alkoholne, tobačne in prehranske politike ter vpliva podnebnih sprememb in spreminjajočega se okolja na zdravje. S svojim strokovnim delom in poznavanjem področja je v okviru Mladinskega združenja Brez izgovora v vseh teh letih vplival na ozaveščenost 150.000 mladih iz več kot 250 slovenskih osnovnih in srednjih šol. Organiziral je številne odmevne dogodke, kot so na primer Evropski mladinski kongres, Evropska mladinska konferenca o alkoholni politiki ali Evropska mladinska konferenca o tobaku. Njegovo mednarodno delo prinaša širino in dodano vrednost tudi v slovenski prostor.

Jan Peloza je s svojim delovanjem veliko doprinesel k prepoznavnosti mladinskega dela na področjih, ki so pomembna za dobrobit mladega človeka. S svojim znanjem in izkušnjami je pri delu s sovrstniki sledil načelom mladinskega dela in omogočil velikemu številu mladih, da so pridobili nove širine. Predvsem pa je s svojim entuziazmom uspel vzpostaviti novo mladinsko organizacijo, ki ima danes tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni prepoznano vlogo.

  

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja prejme ZAVOD BOB


Zavod BOB in BOB-ovci svoj prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja oblikujejo s strokovnim pristopom predvsem na podlagi razvoja mladinskega uličnega dela, s čimer v mladinsko delo vključujejo predvsem tiste posameznike in skupine mladih, ki sicer niso vključeni v družbeno dogajanje. Mladinsko poulično delo tudi zaradi BOB-ovcev postaja prepoznan segment mladinskega dela, ki učinkovito prispeva k vključevanju mladih v družbo. S terenskim delom z mladimi iščejo vire moči v skupnosti, v svoje programe neformalnega učenja pa vključujejo predvsem mlade z manj priložnostmi ter usposabljajo deležnike skupnosti za opravljanje mladinskega dela. Z NEXTivalom, BOBovo tržnico in drugimi dogodki za javnost skrbijo, da so njihovi projekti uličnega dela, kot so BOB GETO, in programi neformalnega učenja, kot so PRIKAZ ali PUMA, prepoznani tudi v javnosti.

Zaradi strokovnega pristopa in dolgoletnih izkušenj, predvsem na področju projektnega učenja mladih, je zavod BOB pomemben sogovornik lokalnih odločevalcev pri oblikovanju mladinskih politik, predvsem v Ljubljani, kjer zavod tudi izvaja svoje programe.

Mladi aktivno sooblikujejo Zavod BOB in pri tem iščejo nove skupnostne in družbene rešitve, zato je delo v okviru Zavoda BOB zanimivo, inovativno in pritegne tudi tiste najmanj zainteresirane posameznike in jih spodbuja k osebnostni rasti, oblikovanju osebne integritete in razvija njihov kritični odnos do družbe. Z odpiranjem možnosti mladim, da z dejavnim vključevanjem lahko prispevajo k spreminjanju življenja v lokalni skupnosti, pa pomembno prispeva k opolnomočenju mladih in večji socialni kohezivnosti na lokalni ravni. 

  

Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju prejmeta projekt Udarnik MC Velenje in projekt Pogumni, Kreativni, Podjetni zavoda TiPovej.

  

Projekt  Udarnik MC Velenje je pravzaprav neformalna skupina mladih prostovoljcev, ki družinam in posameznikom v Velenju ponuja brezplačno pomoč na domu. Opravljajo razna dela, ki si jih nekateri posamezniki zaradi slabšega socialnega ali zdravstvenega stanja ne morejo sami priskrbeti.

Skupina deluje šele od januarja 2015, vendar je v tem letu že izvedla preko 50 prostovoljskih in humanitarnih akcij. Fleksibilna skupina šteje 30 mladih, ki pa so tudi sami mladi z manj priložnostmi, saj je večina njih dolgotrajno brezposelnih.

Pomoč ljudem, ki to resnično potrebujejo, je gotovo pomembna dimenzija mladinskega dela, s čimer mladi prispevajo k medgeneracijskemu sožitju in socialni kohezivnosti v lokalni skupnosti in promovirajo solidarnost. Obenem krepijo lastne kompetence in socialne veščine ter pripravljenost za aktivno spreminjanje družbene stvarnosti.

Projekt Udarnik, ki med lokalno mladino že prerašča v gibanje pa nastavlja tudi ogledalo lokalni skupnosti, državi in širši družbi. Mladi na nekonvencionalen način kažejo na pomen zasebnih iniciativ in na sive lise obstoječih javnih politik tako na področju zaposlovanja kot tudi na področju socialnih pomoči. 

  

»Pogumni, kreativni, podjetni« ali na kratko PKP je projekt zavoda TiPovej, ki je nastal kot odgovor na prepoznavanje potreb in interesov mladih, da razvijajo ustvarjalnost in uresničujejo svoje ideje. Mladi, udeleženi v projektu PKP, se učijo ustvarjalno razmišljati, pogumno postavljati cilje in jih tudi udejanjati. Zavedajo se, da več kot je posameznikov, ki so sposobni uresničiti svoje ideje, boljša bo družba.
Zavod TiPovej že več kot 15 let spodbuja mlade k aktivni participaciji in prevzemanju odgovornosti za svojo vlogo v družbi. S projektom PKP so pri tem naredili še korak naprej. Povezali so mlade, šole in podjetnike podjetniške mreže CEED Slovenija ter oblikovali program neformalnega učenja, s katerim spodbujajo podjetnost mladih, srednješolske programe pa obogatijo z novimi pristopi.
S projektom PKP zavod TiPovej povezuje neformalno in formalno izobraževanje ter pristope in metode mladinskega dela s formalnim izobraževanjem, s ciljem pomagati mladim pri pripravi na samostojno življenje, na aktivno vključevanje v družbo in tudi na uspešen vstop na trg dela. Mladim pomagajo odkrivati njihove skrite potenciale in sposobnosti, svoje moči in interese ter življenjske cilje, predvsem na področju poklica in dela. Projekt PKP mladim omogoča, da zažarijo v svojih talentih in se pogumno ter odgovorno do sebe, družbe in okolja podajo na življenjsko pot in smelo oblikujejo lastno prihodnost.

 

Evidenca državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2015