Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2013

Nagrade je v letu2013 prejelo šest nagrajencev in nagrajenk. Nagrade so  bile podeljene 31. maja 2013 v okviru Mladinstivala, osrednji prireditvi Evropskega mladinskega tedna v Sloveniji.
   
Nagrajenci v letu 2013 so: 
   
 Mladinski center Brežice
• Mladinski svet Slovenije
• Društvo Center za pomoč mladim
• Kulturno društvo PINA
• Zavod Ypsilon
• Patricija Čular
         
 
Mladinski center Brežice je prejel državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja.

  
Mladinski center Brežice je že vrsto let zgled številnim lokalnim skupnostim v Sloveniji, ki zna prisluhniti potrebam mladih in te združiti z ukrepi javnih politik. Projekti kot so »Živa info točka«, »Posavje – izziv in priložnost« ali »Končuješ šolanje – kaj zdaj« so se začeli v Brežicah in se danes izvajajo v številnih mladinskih centrih po Sloveniji. In lahko gremo še dlje, preko meja. Mladinski center Brežice je namreč tudi prvi med mladinskimi centri  47 držav članic Sveta Evrope, ki je pridobil Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. Je tudi član Federacije evropskih mladinskih centrov in Mednarodnega krožišča.

  
Mladinski center Brežice mladim ponuja široko paleto aktivnosti, center je odprt vsak dan v tednu in letno vključuje več kot 50.000 uporabnikov, več kot 5.200 aktivnih uporabnikov programov in zaposluje več kot deset mladinskih strokovnjakov.
  

Mladinski center Brežice je center z vizijo - neprestano uvaja nove vsebine in povezuje inštitucije na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Brez Mladinskega centra Brežice bi bila pot razvoja mladinskega dela v Sloveniji lahko drugačna.

  

Mladinski svet Slovenije, Društvo Center za pomoč mladim, Kulturno društvo PINA in Zavod Ypsilon so prejeli državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju.

  
Projekt  »Prostovoljec leta« je že več kot desetletje najodmevnejši projekt, s katerim Mladinski svet Slovenije opozarja na pomen prostovoljnega dela. Projekt je odprt vsem generacijam in poudarja prostovoljstvo kot vrednoto, ki je skupna vsem, ki jim je mar za družbo.

  
»Prostovoljec leta« je projekt, s katerim Mladinski svet Slovenije oblikuje pomemben prispevek k boljši družbeni povezanosti. Hkrati pa pomeni veliko spodbudo za ustvarjanje novih priložnosti za prostovoljno delo mladih. Mladi s tem postajajo aktivni in odgovorni državljani, pridobijo pa si tudi številne izkušnje, s katerimi se lažje vključujejo v družbo. 

  
Projekt »Trening socialnih veščin« društva Center za pomoč mladim je edinstven projekt, ki mlade opogumlja za življenje že več kot dvajset let. Gre za mladinsko delo s specifično skupino mladih, ki jih na rob družbe pripeljejo različni razlogi.
  

Strokovni sodelavci in prostovoljci v projektu delajo neposredno z mladimi v starosti med 15 in 20 let, pri tem pa so treningi oblikovani tako, da se prilagodijo posamezniku. Gre za skrbno načrtovan proces učenja, ki ga pod strokovnim vodstvom soustvarjajo mladi, zato je projekt »Trening socialnih veščin« zagotovo primer dobre prakse, ki izkazuje prispevek mladinskega dela k boljši socialni vključenosti.

  
S projektom »Glas mladih« se je Kulturno društvo PINA iz Kopra ponovno lotilo problema aktivne politične participacije mladih, vendar na način, ki je izredno inovativen in ustvarjalen. »Glas mladih« komunicira in nagovarja mlade skozi različne vizualne medije, ki omogočajo kreativen prenos informacije. Ravno zaradi slednjega so k projektu pritegnili veliko mladih, sodelovanje pa so razširili tudi preko meja. Projekt je bil izveden v sodelovanju z mladimi iz Trsta, kar prispeva k medsebojnemu razumevanju na obeh straneh meje.

  
Iz njihove analize družbene participacije mladih je razvidno, da je mladim danes mar za prihodnost. Glavna ugotovitev projekta, da če želimo pozitivno participirati, moramo zaupati v sistem in vrednote družbe, je zagotovo pomembno sporočilo za vse, ki verjamemo v mlade in njihov potencial.

  
Zavod Ypsilon je s projektom »Simbioza« pričel v letu 2011, vendar so že v letu 2012 dosegli izreden obseg, saj je v tem letu na projektu sodelovalo 3250 prostovoljcev in 5706 udeležencev, ki so se seznanjali s svetom sodobnih tehnologij na 230 lokacijah. Povprečna starost mladih prostovoljcev je bila 23 let. Danes lahko trdimo, da je »Simbioza« najbolj prepoznan projekt na področju medgeneracijske solidarnosti.

    
Zavod Ypsilon je s projektom »Simbioza« medgeneracijsko solidarnost iz papirja prenesel v prakso. S projektom povezujejo dve generaciji, ki potrebujeta druga drugo. Starejše so vključili v vseživljenjsko učenje, mlade pa v poučevanje starejših in prostovoljno delo. Projekt je tudi pomembna spodbuda za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, kateremu so prisluhnili tudi preko meja.

  
Patricija Čular je prejela priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju.

  
Patricia Čular je z mladinskim delom povezana že več kot 16 let. Njeno ime nas večina povezuje z Mladinskim centrom Brežice in Mrežo MaMa, vendar pa se je njena skrb za mlade začela že veliko pred tem, saj je že v osnovnošolskem obdobju skrbela za aktivno preživljanje prostega časa svojih vrstnikov. V času študija je vodila projekte mednarodne okoljske organizacije in po zaključku je svoje izkušnje z mladimi pridobila tudi kot učiteljica in profesorica.

  
Že leta 1997 je kot predstavnica neformalnih in formalnih skupin mladih prepričala lokalno skupnost o pomenu mladinskega dela in potrebi ter želji mladih v Brežicah, da pridobijo sebi lasten prostor. Leta 1999 je postala direktorica novoustanovljenega javnega zavoda Mladinski center Brežice, ki ga je vodila 8 let. Njena povezovalna narava je leta 2002 pripomogla tudi k oblikovanju neformalne koordinacije mladinskih centrov in ustanovitvi Mreže mladinskih centrov MaMa, danes pomembnega sogovornika na področjih, ki zadevajo mlade. Mrežo MaMa je vodila vse do leta 2010.
Z znanjem, izkušnjami, entuziazmom in izjemnim občutkom za mlade je Patricija Čular pustila velik pečat v mladinskem sektorju. Svoje poslanstvo pa nadaljuje še danes kot podžupanja občine Brežice, kjer vedno rada prisluhne mladim.
Strokovna komisija
 
O upravičenosti prispeli vlog je odločala strokovna komisija, ki jo je imenoval minister, pristojen za mladino, v sestavi:

    

 mag. Sanja Vraber, predsednica; 
• dr. Miran Lavrič, član;
• mag. Nataša Tajnik Stupar, članica
• Primož Ferjančič, član; 
• Jernej Dirnbek, član