Skoči na vsebino

MEDNARODNO SODELOVANJE

Evropsko sodelovanje na področju mladine

 

 

  

Urad RS za mladino zagotavlja ustrezno uveljavljanje interesov Republike Slovenije na področju mladine v mednarodni skupnosti. Na podlagi zunanjepolitičnih interesov Republike Slovenije skrbi za usklajeno delovanje predstavnikov Urada RS za mladino v organih in institucijah EU, Sveta Evrope in drugih mednarodnih povezavah. V ta namen zagotavlja pregled nad mednarodnim sodelovanjem in evropskimi zadevami ter predlaga, pripravlja in vodi posamezne aktivnosti. 

  

Slovenija sledi ključnim mednarodnim in evropskim trendom na področju mladine, ki so usmerjeni v ustvarjanje več priložnosti in enakim možnosti za mlade pri izobraževanju in na trgu dela ter spodbujanje aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in solidarnosti med vsemi mladimi.

  

Urad RS za mladino kot pristojna nacionalna avtoriteta skrbi tudi za izvajanje programa Erasmus+: Mladi v akciji, ki spodbuja mlade k aktivni udeležbi in mednarodnemu sodelovanju. Program v Sloveniji izvaja nacionalna agencija, ki deluje v okviru Zavoda Movit.