Skoči na vsebino

JR AD 2016-2018

     

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 


Sodelovanje upravičenca z udeleženci

  

  1. Individualni dogovor med upravičencem in udeležencem (zadnja sprememba z dne 30. 1. 2017)
  1a. Priloga k individualnem dogovoru – Izjava udeleženca
  2. Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih z dne 27.2.2017 (s spremembami)

  3. Navodila za spremljanje udeležencev (zadnja sprememba z dne 30. 1. 2017)

 


Navodila

  

Za upravičence

  

1. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ver. 2.4. s prilogami z dne 19.6.2017 (s spremembami):
       a. Najvišje vrednosti stroškov z dne 19.6.2017 (s spremembami
       b. Zahtevek za izplačilo predplačila
       c. Evidenca JN
       d. Dodatek 1, primer avtorske in podjemne pogodbe  z dne 27.2.2017 (s spremembami)

       e. Časovnica za podjemno in študentsko delo z dne 27.2.2017
       f.  Dodatek 2, primer aneks k pogodbi o zaposlitvi z dne 27.2.2017 (s spremembami)
       g. Priloga k zahtevku za izplačilo (le za nacionalne projekte), sprememba z dne 16.2.2017
 2. Usmeritve za izvajanje javnih naročil

 

Druga navodila za izvajanje operacij in obveznosti upravičenca

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede uveljavljanja stroškov na operacijah

 

Gradiva operacij


Zahtevek za izplačilo - obrazci

  

Lista prisotnosti

Obračun financiranja stroška na enoto (usposabljanje) z dne 20. 6. 2017

Obračun financiranja stroška na enoto (plače) z dne 25. 1. 2017
Obračun 15% pavšalne stopnje

Agregirano poročanje o kazalnikih z dne 14. 3. 2017


Razno

  

Finančni načrt JR AD, nacionalni projekt zadnja sprememba z dne 8. 12. 2017 

Finančni načrt JR AD, regionalni projekt zadnja sprememba z dne 8. 12. 2017
Navodila za izpolnjevanje finančnega načrta
Vloga za dostop do ISSAR 2
Izjava o varovanju osebnih podatkov
Kohezijske statistične občine

PPT, sestanek z upravičenci, 2. 2. 2017 

PPT, sestanek z upravičenci, 16. 6. 2017