Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA MLADIH ZA VEČJO ZAPOSLENOST 2016-2018 (JR AD)

     

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 


Sodelovanje upravičenca z udeleženci

  

  1. Individualni dogovor med upravičencem in udeležencem (zadnja sprememba z dne 30. 1. 2017)
  1a. Priloga k individualnem dogovoru – Izjava udeleženca
  2. Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih

  3. Navodila za spremljanje udeležencev (zadnja sprememba z dne 17. 1. 2017)

 


Navodila

  

Za upravičence

  

1. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami
       a. Priloga k zahtevku za izplačilo (le za nacionalne projekte), sprememba z dne 16.2.2017

       b. Izjava za izplačilo predplačila z dne 15.1.2018


 2. Usmeritve za izvajanje javnih naročil

 

 3. Usmeritve za vnos podatkov in poročanje v informacijskem sistemu e-MA, ver.1.3.

 

Druga navodila za izvajanje operacij in obveznosti upravičenca

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede uveljavljanja stroškov na operacijah in vzorci prilog

 


Zahtevek za izplačilo - obrazci

  

Lista prisotnosti

Obračun financiranja stroška na enoto (usposabljanje) z dne 20. 6. 2017

Obračun financiranja stroška na enoto (plače) z dne 25. 1. 2017
Obračun 15% pavšalne stopnje

Agregirano poročanje o kazalnikih z dne 14. 3. 2017


Razno

  

Finančni načrt JR AD, nacionalni projekt zadnja sprememba z dne 8. 12. 2017 

Finančni načrt JR AD, regionalni projekt zadnja sprememba z dne 8. 12. 2017
Navodila za izpolnjevanje finančnega načrta
Izjava o varovanju osebnih podatkov
Kohezijske statistične občine

PPT, sestanek z upravičenci, 2. 2. 2017 

PPT, sestanek z upravičenci, 16. 6. 2017

Dobre prakse