Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA MLADIH ZA VEČJO ZAPOSLENOST 2016-2018 (JR AD)

     

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 


Sodelovanje upravičenca z udeleženci

  

  1. Individualni dogovor med upravičencem in udeležencem (zadnja sprememba z dne 30. 1. 2017)
  1a. Priloga k individualnem dogovoru – Izjava udeleženca
  2. Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih

  3. Navodila za spremljanje udeležencev (zadnja sprememba z dne 17. 1. 2017)

 


Navodila

  

Za upravičence

  

1. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami
       a. Priloga k zahtevku za izplačilo (le za nacionalne projekte), sprememba z dne 16.2.2017

       b. Izjava za izplačilo predplačila z dne 15.1.2018


 2. Usmeritve za izvajanje javnih naročil

 

 3. Usmeritve za vnos podatkov in poročanje v informacijskem sistemu e-MA, ver.1.3.

 

Druga navodila za izvajanje operacij in obveznosti upravičenca

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede uveljavljanja stroškov na operacijah in vzorci prilog

 


Zahtevek za izplačilo - obrazci

  

Lista prisotnosti

Obračun financiranja stroška na enoto (usposabljanje) z dne 20. 6. 2017

Obračun financiranja stroška na enoto (plače) z dne 25. 1. 2017
Obračun 15% pavšalne stopnje

Agregirano poročanje o kazalnikih z dne 14. 3. 2017


Razno

  

Finančni načrt JR AD, nacionalni projekt zadnja sprememba z dne 8. 12. 2017 

Finančni načrt JR AD, regionalni projekt zadnja sprememba z dne 8. 12. 2017
Navodila za izpolnjevanje finančnega načrta
Izjava o varovanju osebnih podatkov
Kohezijske statistične občine

PPT, sestanek z upravičenci, 2. 2. 2017 

PPT, sestanek z upravičenci, 16. 6. 2017

Dobre prakse