Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GRADIVA JR AD 2016-2018

 

 

Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

UpravičenecProjekt    Spletna stran projekta Gradivo

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Mladinski center Brežice

 
PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju
 
mcbrezice.si/pimpzloženka Projekt PiMP
   

Brošura PiMP  Stran 1

   

Brošura PiMP Stran 2

   

komunikacijski načrt mladinske zadruge

   

Predstavitev Zaključna konferenca (1) PIMP

   

STRATEGIJA TRŽNE PONUDBE ZA MLADINSKI HOTEL PO NAČELIH ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA_ZPTM_2018

Mladinski center Trbovlje

 

KLJUČ

kljucni-izziv.siEvalvacija 
e-vodnik-za-klub-ključ 

priročnik KLJUČ TISK

Mladinski kulturni center MariborDelat grem!www.delatgrem.si

vmesna-evalvacija-projekta-ključ

Priročnik_Uporaba metode +żive knjiżnice

Priročnik_Vključevanje oseb z begunsko izkušnjo

 

Zavod za podporo
civilnodružbenih iniciativ
in multikulturno sodelovanje
Pekarna Magdalenske mreže Maribor


Združimo se!
 

www.zdruzimo.se
 
Kritična pismenost o delavnskih pravicah
Pregled stanja prekarnosti mladih v Sloveniji
Participatorna ekonomija
Model neformalnega izboraževanja – zadruštništvo
   

01Zadruznistvo in mladi

   

02.GradivaA4.kriticna pismenost in delavske pravice

   

02MNIM.Kriticna pismenost in delavske pravice

   

03.GradivaA4.ekonomska demokracija in participatorna ekonomija

   

03MNIM.Ekonomska demokracija in participatorna ekonomija

   

04.GradivaA4.zadruznistvo

   

04MNIM.Zadruznistvo

   

05Pregled stanja prekarnosti mladih v Sloveniji

   

Orodje za zadruževanje

   

Jingli: https://vimeo.com/groups/450814

   

Mednarodna konferenca:

https://www.youtube.com/watch?v=70QmPATsaDM&list=PL9vPUQetUzDSJjfYmn2a3N3cW0yd57Czc

Mladinski center Dravinjske doline, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p.MLADINSKE KREATIVNE PRODUKCIJEwww.kreativneprodukcije.si

Kreativne produkcije - revija

BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, LjubljanaMarš na(d) trg dela

http://www.zavod-bob.si/mars-nad-trg-dela/

KAKO DO ZAPOSLIŠČA 
   

Priročnik za izvajalce Kariernih zaganjalnikov_splet

Inštitut za mladinsko politiko, AjdovščinaLokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela

 http://www.mladi-in-obcina.si/lokalno-partnerstvo-za-povecanje-zaposlovanja-mladih-na-lokalnem-trgu-dela/

ANALIZA -Občina Sežana; trg dela, zaposlenost in brezposelnost

 

Učinkovite prakse projekta.pdf

 

Analiza projekta

 
Zavod O, zavod škofjeloške mladineSlužba je družba

www.sluzbajedruzba.si

Zloženka_SJD
E-Rokovnik_SJD

 

 


Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih Sindikat Mladi plus

 

 


KAŽIPOT do dostojnega dela

 

 

 

 

 

 

 

www.kazipot.mladiplus.si


  

povezava do predstavitvenega in promocijskega videa:
https://www.facebook.com/mladiplus/videos/1389113337816350

Analiza stanja
MODUL USPOSABLJANJA V MLADINSKEM DELU
PŠS_gradivo_DELAVSKO SOUPRAVLJANJE V SLOVENIJI
PŠS_gradivo_DOSTOJNO IN PREKARNO DELO
PŠS_gradivo_IZOBRAŽEVANJE,KOMPETENCE
PŠS_gradivo_MLADI IN MLADINSKI SEKTOR
PŠS_gradivo_PARTCIPACIJA MLADIH
PŠS_gradivo_pismo sanjske službe
PŠS_gradivo_PREPOVED DISKRIMINACIJE
PŠS_gradivo_razpis za delo
PŠS_gradivo_SINDIKALIZEM
PŠS_gradivo_SINDIKAT MLADI PLUS
ŠOLE_gradivo_ZAPOSLOVANJE MLADIH
V isti juhi – Mladi plus
V isti juhi – Mladi plus 2
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja za mlade
brosura-zaupniki-A5
brosura-mladiA5

DISKRIMINACIJA-web

KAKO-PREPOZNATI-KR+áITVE-web

knjizica_vkljucevanje_02

listi_akcijskiplan_01

Pogodba-o-zaposlitvi-4

PREKARNE-oblike-dela-web

V-isti-juhi-3_zin

V-isti-juhi-4_zin

zin5-3

zin6 (1)

zlozenka_priloga_01

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon


 Made with Y


 

 

 

 

www.madewithy.si


www.madewithy.com


www.mwy.si

 

GLOBALNI TRENDI ZAPOSLOVANJA IN POKLICEV
SOUSTVARJANJE PROSTORA ZA RAZUMEVANJE
STRATEGIJE PRIHODNOSTI MENTORSTVO
Priročnik za izobraževanje v 21. stoletju
Izobraževalni program
Izobraževalni program 1
Izobraževalni program 2
Delovni zvezek
Delovni zvezek 1
 

 

 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
 


 

 

 

 

MODEL M SLOVENIJA:
Karierno usposabljanje,
zaposlovanje in podjetništvo
za mlade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.model-m.si/


 

Sistemsko ravnanje – pogoj za uspeh pri zaposlovanju in v življenju
Mladi in kadrovska funkcija v podjetju
Inovacije – pogoj za uspeh pri zaposlovanju in v življenju
Javnost in dostopnost slovenske parlamentarne besede – osnova politične participacije in aktivnega državljanstva
Javno nastopanje (retorika) in odnosi z mediji
Organizacijska kultura v novih sodobnih mikro-organizacijah
Socializacija za odgovornost. Ali: odgovornost kot socializacijski problem
»Drugost« in »drugačnost« - spolno vedenje mladih in delovno mest
Mladi na trgu dela – Ranljivost in položaj v času krize
in postopkih prestrukturiranja
Mladinsko delo - laboratorij zaposljivosti in zaposlenosti mladih
Model M kot inovativen pristop k spodbujanju zaposljivosti mladih
E-video razglednice
   

http://www.model-m.si/o-projektu/

   

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA MODEL M SLOVENIJA Slo

   

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA MODEL M SLOVENIJA Angl

 
   

http://www.model-m.si/izjeve-udelezencev-projekta/

   

2018 Model M Slovenija – Train the trainer priročnik

   

2018 ABC Model M Slovenija

   

2016 Strokovne podlage

   

VIDEO IN POLITIČNI DOKUMENT S KONFERENCE MLADIMO PRIHODNOST


Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo


 

Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost


 

 

 

 

 

 

 

 

 

inkubator40.si 

Debevec_Prehodi
Debevec_Sprememba
inkubator4.0_brosura
Kosmac_Prehodi
Kosmac_raziskava_izobrazevalne_potrebe_mladih
Kronegger_Edinstven
MD4.0_Kosmac_Stres_in_mladi_v_dobi4.0
MD4.0_Peterlin_Opolnomocenje
MD4.0_Potocnik_Mladi_in_ustvarjalni
MD4.0_Slana_E-mentorstvo
MD4.0_Slana_Kako_vzdrzevati_motivacijo
Mohar_Osebnostni_razvoj
Peterlin_Razvijas Se
Potocnik_Treniraj
Repansek_Svet40
Simonisek_Poslanstvo
Slana_raziskava_izobrazevalne_potrebe_mladih
Slana_Spoznaj
Svetelj_PovejDrugim
Inkubator knjiga

Teambuilding_Tilen_Lah

Zavod NefiksNefiks zaposlitvene rešitve

nefiks.si

Jaz sem-Polc

Jezik-Đevic

Karierni razvoj - Brecic & Mrakovcic

Kompetencni -- Bencina

Poslovna komunikacija - Cec

PR - Kurir

Projektno - Jelen & Gornik

ANALIZA POTREB DELODAJALCEV 2016-2017

CHO priročnik

e-Nefiks

Karierne in zaposlitvene prilożnosti za mlade na ravni EU

Możnosti financiranja

Nefiks_karte

Onboarding - Jelen

Pravno finančni

Prednosti izmenjave

Primeri trżnih dejavnosti v neprofitnem sektorju

Priročnik za izvajalce

SMERNICE ZA SAMOZAPOSLITEV

Tržne dejavnosti

Učinki NZR

Učinkovito do zaposlitve

zaposlovanje mam

zaposlovanje tujcev

Zdravje na delovnem mestu

Zavod Mladinska mreža Mama


 
MLADIM


 

www.mladim.si

Delovni zvezek Mladinski delavec - coach
Delovni zvezek Odnosi z javnostmi in komuniciranje
Delovni zvezek Projektni menedžment
Jarc_Vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje
Knific_Mladinski centri in potreba po vključenosti v izobraževalne aktivnosti projekta Mladim
Lebič_Strokovne vsebine za podporo pri izvajanju usposabljanj za mladinske delavce
Majcen_Mladinski delavec - Coach
PPT Komuniciranje in odnosi z javnostmi - MLADIM
Žvikart_ Evalvacija mladinskega dela v mladinskih centrih

Žvikart_Usposabljanje Evalvacija mladinskega dela- poklicna refleksija za mladinske delavce

Delovni zvezek Aktivno državljanstvo in socialna mreža

Delovni zvezek Mednarodno mladinsko delo

Delovni zvezek Medvrstniško informiranje

Delovni zvezek Mladinski delavec kot mentor

Delovni zvezek Odnosi z javnostmi in komuniciranje

Delovni zvezek Osnove mladinskega dela

Delovni zvezek Evalvacija mladinskega dela

Delovni zvezek Vrednotenje mladinskega dela

PPT Evalvacija mladinskega dela

PPT Mednarodno mladinsko delo 

PPT Medvrstniško informiranje

PPT Osnove mladinskega dela

PPT Projektni management

Strokovno gradivo Mladinski delavec kot mentor in inštruktor

Strokovno gradivo Odnosi z javnostmi in komuniciranje

Strokovno gradivo Projektni management

Strokovno gradivo socialne veščine med mladimi

Strokovno gradivo Vrednotenje mladinskega dela

Delovni zvezek Projektni management

Delovni zvezek Socialne veščine med mladimi

Katalog aktivnosti Osnove mladinskega dela

Katalog znanj Medvrstniško informiranje

Nabor gradiv Aktivno državljanstvo

PPT Razširi svojo socialno mrežo

PPT Socialne veščine med mladimi

PPT Vrednotenje mladinskega dela

Strokovno gradivo Evalvacija mladinskega dela

Strokovno gradivo Mednarodno mladinsko deloZveza tabornikov Slovenije
 


TAPOS–taborniški pospeševalnik
 http://tapos.taborniki.si/

 

Gradivo_RR TAPOS_Spoznaj se
Gradivo_TAPOS_Vžig
Gradivo_TAPOS_Vžig_individualno_delo
Orodje_SpoznajSe
Program popotnikov in popotnic v Zvezi tabornikov Slovenije
   

Orodje Spoznaj se_Navodilo za samostojno izvajanje vaj I. dela

   

Taborniki_Navodila za igre v promocijskem kompletu

   

Taborniki_Program popotnikov in popotnic

   

Taborniki_Program RR__Delovni list Moje dosedanje izkušnje

   

Taborniki_Program RR Ogrodje za pogovor s kritičnim prijateljem

   

Taborniki_Program RR_Delovni list Moje dobre in slabe lastnosti

   

Taborniki_Program RR_Delovni list Moje vrednote

   

Taborniki_Program RR_Kako dożivljam sebe in si nudim podporo

   

Taborniki_Program RR_Predloge za pripravo govora ali pitcha

   

Taborniki_Program RR_Prevzemanje odgovornosti

   

Taborniki Program RR Vprašanja za pripravo na razgovor za delo

   

Taborniki Učbenik za coache popotnikov in popotnic

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

 

VZGOJA ZA POKLIC – Program za dvig zaposljivosti mladih

 

 

 

 

http://vzp.si/

 

 

 

VZP_gradiva za mentorje
   

Biti mentor mladim na njihovi poti odkrivanja poklicanosti

   

kompetence2

   

komunikacija končna

   

vescine vodenja

   

vodenje timov

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, so.p.

Mladi z manj priložnostmi
s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve

http://fairemployment.si/

 

Zbornik_Fair employment - Druzbeno-odgovorno zaposlovanje

Mladinski cehSocialni inovatorji
prihodnosti 2.0
http://www.mladinski-ceh.si/sipZAWEB_GoogleAnalytics-modul.pdf
ZAWEB-Uvod_v_podatkovno_znanost_Lebdeca_Veverica
ZAWEB-UVODNIBOOTCAMP-TRAINING-FINALNO.pdf
ZAWEB-DELO-Z-LJUDMI-FINALE.pdf