Skoči na vsebino

GRADIVA JR AD 2016-2018

 

 

Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

UpravičenecProjekt    Spletna stran projekta Gradivo

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Mladinski center Brežice

 
PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju
 
mcbrezice.si/pimpzloženka Projekt PiMP
Mladinski center TrbovljeKLJUČkljucni-izziv.siEvalvacija 
Mladinski kulturni center MariborDelat grem!www.delatgrem.si 
 

Zavod za podporo
civilnodružbenih iniciativ
in multikulturno sodelovanje
Pekarna Magdalenske mreže Maribor


Združimo se!
 

www.zdruzimo.se
 
Kritična pismenost o delavnskih pravicah
Pregled stanja prekarnosti mladih v Sloveniji
Participatorna ekonomija
Model neformalnega izboraževanja – zadruštništvo
Mladinski center Dravinjske doline, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p.MLADINSKE KREATIVNE PRODUKCIJEwww.kreativneprodukcije.si

Kreativne produkcije - revija

BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, LjubljanaMarš na(d) trg dela

http://www.zavod-bob.si/mars-nad-trg-dela/

KAKO DO ZAPOSLIŠČA
Inštitut za mladinsko politiko, AjdovščinaLokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela

 http://www.mladi-in-obcina.si/lokalno-partnerstvo-za-povecanje-zaposlovanja-mladih-na-lokalnem-trgu-dela/

ANALIZA -Občina Sežana; trg dela, zaposlenost in brezposelnost

 

Učinkovite prakse projekta.pdf
Zavod O, zavod škofjeloške mladineSlužba je družba

www.sluzbajedruzba.si

Zloženka_SJD
E-Rokovnik_SJD

 

 


Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih Sindikat Mladi plus


 

 


KAŽIPOT do dostojnega dela


 

 

 

 

 

 

 

www.kazipot.mladiplus.si


 
 

povezava do predstavitvenega in promocijskega videa:
https://www.facebook.com/mladiplus/videos/1389113337816350

Analiza stanja
MODUL USPOSABLJANJA V MLADINSKEM DELU
PŠS_gradivo_DELAVSKO SOUPRAVLJANJE V SLOVENIJI
PŠS_gradivo_DOSTOJNO IN PREKARNO DELO
PŠS_gradivo_IZOBRAŽEVANJE,KOMPETENCE
PŠS_gradivo_MLADI IN MLADINSKI SEKTOR
PŠS_gradivo_PARTCIPACIJA MLADIH
PŠS_gradivo_pismo sanjske službe
PŠS_gradivo_PREPOVED DISKRIMINACIJE
PŠS_gradivo_razpis za delo
PŠS_gradivo_SINDIKALIZEM
PŠS_gradivo_SINDIKAT MLADI PLUS
ŠOLE_gradivo_ZAPOSLOVANJE MLADIH
V isti juhi – Mladi plus
V isti juhi – Mladi plus 2
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja za mlade
brosura-zaupniki-A5
brosura-mladiA5
Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon


 Made with Y


 

 

 

 

www.madewithy.si


www.madewithy.com


www.mwy.si

 

GLOBALNI TRENDI ZAPOSLOVANJA IN POKLICEV
SOUSTVARJANJE PROSTORA ZA RAZUMEVANJE
STRATEGIJE PRIHODNOSTI MENTORSTVO
Priročnik za izobraževanje v 21. stoletju
Izobraževalni program
Izobraževalni program 1
Izobraževalni program 2
Delovni zvezek
Delovni zvezek 1
 

 

 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
 


 

 

 

 

MODEL M SLOVENIJA:
Karierno usposabljanje,
zaposlovanje in podjetništvo
za mlade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.model-m.si/


 

Sistemsko ravnanje – pogoj za uspeh pri zaposlovanju in v življenju
Mladi in kadrovska funkcija v podjetju
Inovacije – pogoj za uspeh pri zaposlovanju in v življenju
Javnost in dostopnost slovenske parlamentarne besede – osnova politične participacije in aktivnega državljanstva
Javno nastopanje (retorika) in odnosi z mediji
Organizacijska kultura v novih sodobnih mikro-organizacijah
Socializacija za odgovornost. Ali: odgovornost kot socializacijski problem
»Drugost« in »drugačnost« - spolno vedenje mladih in delovno mest
Mladi na trgu dela – Ranljivost in položaj v času krize
in postopkih prestrukturiranja
Mladinsko delo - laboratorij zaposljivosti in zaposlenosti mladih
Model M kot inovativen pristop k spodbujanju zaposljivosti mladih
E-video razglednice

Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
 

Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost
 

 

 

 

 

 

 

 

 

inkubator40.si 

Debevec_Prehodi
Debevec_Sprememba
inkubator4.0_brosura
Kosmac_Prehodi
Kosmac_raziskava_izobrazevalne_potrebe_mladih
Kronegger_Edinstven
MD4.0_Kosmac_Stres_in_mladi_v_dobi4.0
MD4.0_Peterlin_Opolnomocenje
MD4.0_Potocnik_Mladi_in_ustvarjalni
MD4.0_Slana_E-mentorstvo
MD4.0_Slana_Kako_vzdrzevati_motivacijo
Mohar_Osebnostni_razvoj
Peterlin_Razvijas Se
Potocnik_Treniraj
Repansek_Svet40
Simonisek_Poslanstvo
Slana_raziskava_izobrazevalne_potrebe_mladih
Slana_Spoznaj
Svetelj_PovejDrugim
Zavod NefiksNefiks zaposlitvene rešitve

nefiks.si

Jaz sem-Polc

Jezik-Đevic

Karierni razvoj - Brecic & Mrakovcic

Kompetencni -- Bencina

Poslovna komunikacija - Cec

PR - Kurir

Projektno - Jelen & Gornik

 

 

 

Zavod Mladinska mreža Mama 
MLADIM 

www.mladim.si

Delovni zvezek Mladinski delavec - coach
Delovni zvezek Odnosi z javnostmi in komuniciranje
Delovni zvezek Projektni menedžment
Jarc_Vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje
Knific_Mladinski centri in potreba po vključenosti v izobraževalne aktivnosti projekta Mladim
Lebič_Strokovne vsebine za podporo pri izvajanju usposabljanj za mladinske delavce
Majcen_Mladinski delavec - Coach
PPT Komuniciranje in odnosi z javnostmi - MLADIM
Žvikart_ Evalvacija mladinskega dela v mladinskih centrih

Žvikart_Usposabljanje Evalvacija mladinskega dela- poklicna refleksija za mladinske delavceZveza tabornikov Slovenije
 


TAPOS–taborniški pospeševalnik
 http://tapos.taborniki.si/

 

Gradivo_RR TAPOS_Spoznaj se
Gradivo_TAPOS_Vžig
Gradivo_TAPOS_Vžig_individualno_delo
Orodje_SpoznajSe
Program popotnikov in popotnic v Zvezi tabornikov Slovenije
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

 

VZGOJA ZA POKLIC – Program za dvig zaposljivosti mladih

 

 

 

 

http://vzp.si/

 

 

 

VZP_gradiva za mentorje

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, so.p.

Mladi z manj priložnostmi
s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve

http://fairemployment.si/

 

 
Mladinski cehSocialni inovatorji
prihodnosti 2.0
http://www.mladinski-ceh.si/sipZAWEB_GoogleAnalytics-modul.pdf
ZAWEB-Uvod_v_podatkovno_znanost_Lebdeca_Veverica
ZAWEB-UVODNIBOOTCAMP-TRAINING-FINALNO.pdf
ZAWEB-DELO-Z-LJUDMI-FINALE.pdf