Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA MLADE

   

  

Osnovni namen informiranja in svetovanja je ozaveščanje mladih o njihovih pravicah in dolžnostih, o možnostih in priložnostih, ki vodijo do njihove avtonomije in polne vključitve v družbo. Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu za mladino zajema najrazličnejše (nekomercialne) aktivnosti, ki mladim nudijo informacije in podporo s področij, ki jih zadevajo in se nanašajo na naslednja področja:

  

- izobraževanje – možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja;
- zaposlovanje – možnosti zaposlovanja in usposabljanja za delo, podpora iskalcem zaposlitve, pravice zaposlenih;
- stanovanjsko problematiko – dostop do stanovanj, podporni mehanizmi in pravice na tem področju;
- socialno varstvo – pravice in mehanizmi na tem področju;
- mladinsko organiziranje – vključevanje v strukture in aktivnosti organizacij v mladinskem sektorju in v nevladnih organizacijah;
- participacijo – v mladinskih in drugih nevladnih organizacijah, v izobraževalnem sistemu, na delovnem mestu in vključevanje v javne odločitve z različnimi mehanizmi (politične stranke, kandidiranje na volitvah, posredno in neposredno komuniciranje z odločevalci);
- zdravje in dobrobit mladih;
- prostovoljstvo in prostočasne aktivnosti.

     

Urad RS za mladino je z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev v obdobju 2009-2010 razvil spletni portal mlad.si, z namenom vzpostavitve celovitega in trajnostnega sistema za informiranje javnosti v mladinskem sektorju in izven. Aktivnosti na področju informiranja so povečale tudi številne mladinske organizacije, predvsem z ustanavljanjem lastnih spletnih strani kot sodobnih načinov komuniciranja, predstavljanja javnosti, medsebojnega obveščanja in svetovanja. Mladinski svet Slovenije je tako za svoje članice in druge nevladne organizacije pripravil poseben dokument o informiranju mladih.

 


Informiranje in evropska raven

  

Slovenski sistem informiranja mladih je prav tako v soglasju z vsemi načeli Evropske listine o informiranju mladih iz leta 2004    in Resolucijo Sveta EU o informiranju in participaciji. Države članice EU so leta 2006 sprejele tudi Resolucijo o  uresničevanju skupnih ciljev na področju participacije in informiranja mladih s ciljem spodbujanja njihovega dejavnega evropskega državljanstva.

  
Na ravni EU predstavljata ključna instrumenta Eurodesk  in Evropski mladinski portal , ki ga je vzpostavila Evropska komisija. Eurodesk, ki ga v Sloveniji izvaja nacionalna agencija programa Erasmus + MvA, je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in – seveda – njihovimi vprašanji. Eurodesk v Sloveniji deluje že od leta 2001. Na nacionalnem spletnem portalu ureja zbirko uporabnih povezav do evropskih informacij za mlade, objavlja razpise Evropske komisije in Sveta Evrope ter aktualne evropske novice na področju mladine in mladinske politike na ravni EU, po telefonu (01/430-47-48) in elektronski pošti odgovarja na vprašanja mladih in mladinskih delavcev, mladinskim organizacijam pomaga pri iskanju partnerjev za mednarodno sodelovanje, vzdržuje slovenske povezave na  Evropskem mladinskem portalu Evropske komisije in prevaja novice za objavo na portalu v slovenskem jeziku, enkrat mesečno pa izdaja tudi elektronske in tiskane novice z informacijami, zanimivimi za mlade ter mladinske organizacije in delavce.

  

Na evropski ravni je Slovenija (preko Zavoda MISSS) članica mednarodne organizacije za informiranje in svetovanje mladih ERYICA - (European Youth Information and Counselling Agency) in Use It Europe (informacije za mlade popotnike). Preko delnega sporazuma pa je pristopila tudi k instrumentu »mladinska kartica«, katere nosilec v Sloveniji je zavod MOBIN (Ej!kartica), ki mlade med drugim informira o za njih pomembnih življenjskih dogodkih. Kartica omogoča tudi dostop do Mladinske vstopne točke (MVT), inovativnega dela spletne platforme.