Skoči na vsebino

ANALIZE IN RAZISKAVE

  

Za oblikovanje in izvajanje mladinske politike je potrebno poznati in razumeti življenjske pogoje, vrednotne in vedenje mladih ter to znanje širiti na drugih področjih politik, ki zadevajo mlade, s čimer se omogoči sprejemanje ustreznih in pravočasnih ukrepov.

  

Spremljanje položaja mladine Uradu RS za mladino nalaga tudi 7. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, 42/10) in Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Ur. l. RS, 90/13).


Med pomembnejše analize in raziskave v zadnjem obdobju sodijo:

  
Mladi v Sloveniji – statistični pregled o mladih, (SURS, 2009).
Med otroštvom in odraslostjo - analiza položaja mladih v Sloveniji (IRSSV, 2009).
Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike (IRSSV, 2010).
Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni (Mreža MaMa, 2010).
Raziskava Mladina 2010 (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2010).
Analiza razvoja in potencialov mladinskih centrov v Sloveniji.
Analiza razvoja in potencialov nacionalnih mladinskih organizacij v Sloveniji.
Analiza razvoja ter potencialov nevladja mladinskega polja v Sloveniji.