Skoči na vsebino

NOVICA

Rastimo skupaj 2019: Jugovzhodna regija - Občina Semič


V petek, 17. maja 2019, je v okviru projekta Rastimo skupaj 2019, ki ga izvajata Mladinski svet Slovenije in Urad RS za mladino, potekal sestanek s predstavniki mladih oziroma novo vzpostavljenim odborom za mlade in odločevalci v Občini Semič. Na sestanku smo se dogovorili za nadgraditev sistema informiranja mladih v občini in regiji oziroma za vzpostavitev novih kanalov za participacijo mladih. Dogovorili smo se tudi za nadaljnje korake, ki bodo vodili k oblikovanju strategije za mlade. Novo vzpostavljeni komunikacijski kanali bodo služili za informiranje mladih o aktivnostih za mlade, pridobivanje pobud mladih, izvajanje analiz o potrebah mladih ter za sodelovanje med odločevalci in mladimi. V Semiču bo junija potekal regijski dogodek za mladinske organizacije in odločevalce iz Jugovzhodne regije.