Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka Martina Vuk v Bruslju o mladih

 

V Bruslju se je v sredo, 22. maja, začelo dvodnevno zasedanje Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se ga udeležuje tudi državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk. Pričeli so ga s področjem mladine.  

V uvodnem delu so bili sprejeti Sklepi o mladih in prihodnosti dela ter Resolucija o upravljanju EU mladinskega dialoga. Prvi od omenjenih dokumentov se osredotoča na spremembe na trgu dela, ki naj bi bile posledica demografskih, podnebnih in tehnoloških sprememb. Slovenija meni, da se je pri tovrstnih razpravah potrebno osredotočiti na iskanje konkretnih odgovorov, s poudarkom na krepitvi ključnih kompetenc in večjim vključevanjem mladih pri iskanju skupnih rešitev. Drugi izmed omenjenih dokumentov vsebuje natančnejše opredelitve mladinskega dialoga na EU ravni. Slovenija meni, da je smiselno vzpostaviti formalno koordinativno telo, ki bi imelo več prepoznavnosti in raznoliko zastopanost, predvsem s poudarjeno vlogo mladinskih organizacij. 

Razprava Sveta se je osredotočala na vprašanje vloge mladih kot agentov demokracije v EU, s poudarkom na konkretnih predlogih o vključevanju mladih v demokratične procese na vseh nivojih. Predsedstvo je k razpravi na Svetu neposredno povabilo dve predstavnici mladih, ki sta v prispevku izpostavili potrebo in željo mladih, da se jih obravnava kot partnerje ter da se njihovi razmisleki in predlogi o aktualnih vprašanjih (volitve, delovna mesta, mobilnost, prostovoljstvo) upoštevajo pri pripravi ustreznih rešitev. 

Državna sekretarka Martina Vuk se je zahvalila predstavnicama mladih za njun prispevek ter poudarila, da lahko redna srečanja visokih EU predstavnikov z mladimi v okviru strukturiranega dialoga služijo kot vzor tudi drugim odločevalcem. Državna sekretarka je izrazila svoje strinjanje z mnenjem komisarja Navracsicsa, da evropski programi s področja mladine in izobraževanja omogočajo mladim (so)oblikovanje vrednot, na katerih je bila osnovana EU. Izpostavila je, da je ena od temeljnih nalog mladinskih politik opolnomočiti in vključiti vse mlade. Slovenija skuša ta cilj doseči tako na formalen (uveljavljanje državljanske vzgoje v kurikulum) kot neformalen način (s podporo mladinskim organizacijam). V zaključku je državna sekretarka izpostavila pomembnost kontinuiranega dela z mladimi z namenom aktivacije le-teh ter iskanja poti za vključevanje vseh mladih, tudi socialno izključenih. 

 

V okviru Sveta je predstavnik mladih predstavil Deklaracijo EU o aktivni participaciji otrok, s katero želijo mladi poudariti, da imamo vsi pravico sodelovati na vseh ravneh – tako doma, v šoli, kot tudi na lokalni, nacionalni, ali na ravni Evropske unije.