Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nova strategija EU za mlade 2019 - 2027

Strategija EU za mlade 2019 - 2027 je namenjena opolnomočenju mladih v Evropi in krepitvi njihove vloge pri oblikovanju politik EU. Ključne aktivnosti (stebri) strategije so: 1. ANGAŽIRANJE: spodbujanje mladih k udeležbi v demokratičnem življenju; 2: POVEZOVANJE: združevanje mladih iz vse EU in zunaj nje, da se podprejo prostovoljstvo, učna mobilnost, solidarnost in medkulturno razumevanje; 3. OPOLNOMOČENJE: podpiranje opolnomočenja mladih s kakovostjo, inovacijami in priznavanjem mladinskega dela. Strategija predvideva, da postane EU mladinski dialog bolj prepoznaven, širši v svojem dosegu. Strategija tudi predvideva koordinatorja EU za mlade na strani EK za bolj strukturiran odziv na prispevke mladih in mladinske politike v drugih sektorskih politikah, ki zadevajo mlade.

 

Pomembna novost je tudi spremljanje priložnosti financiranja, ki ga EU ponuja mladim. Ena izmed novosti so tudi predlogi načrtov držav članic o ukrepih za izvajanje EU strategije za mlade. Pomembna nadgradnja strategije je tudi vzpostavitev širše EU mladinska platforme, ki bi vključevala vse pomembne deležnike , ki lahko so-odločajo o ukrepih za mlade. Dokument sestavljajo tudi štiri prilooge in sicer:  EU mladinski dialog, planer prihodnjih nacionalnih dejavnosti, evropski cilji mladih in delovni načrtu za strategijo EU za mlade 2019-2021.

 

Strategija EU za mlade 2019 - 2027