Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela 2018/19

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino je danes, 22.12. 2017 objavilo javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019 (Uradni list št 75/2017). Višina razpoložljivih sredstev za posamezno leto znaša 1.450.000,00 EUR, rok za prijave pa je 30.1.2018. Izvajalec mora predlog programa oz. razpisni obrazec za kandidiranje na javnem pozivu izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani razpisovalca (www.ursm.gov.si).


Javni poziv je namenjen prijaviteljem, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju. V primeru javnih zavodov v mladinskem sektorju bodo veljali vstopni pogoji, kot v primeru kandidiranja za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Poleg izpolnjevanja vstopnega in splošnih pogojev bodo prijavitelji iz skupine mladinski centri in druge nevladne organizacije morali izpolnjevati tudi določene dodatne pogoje:

  

- mladinski centri: ustrezne prostorske kapacitete (najmanj 150 m2) ter vsaj 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu, kot tudi ustrezna notranja organizacijska shema, utemeljena na mladinskem delu;
- druge nevladne organizacije: delovanje z vsaj 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu, ki je opredeljeno kot redno izvajanje programa v vsaj šestih statističnih regijah, pri čemer sodeluje vsaj 15 mladih udeležencev iz statistične regije. 

  

Namen in cilj javnega poziva je sofinanciranje programov mladinskega dela v skladu z opredelitvijo v 3. členu ZJIMS  ter krepitev mladinskega sektorja s programi, ki sodijo v vsaj enega od področij mladinskega dela, navedenih v 4. členu ZJIMS. Vsaka prijavljena programska aktivnost naj bi torej bila opisana na način, da bo sledila osnovni opredelitvi mladinskega dela. Javni poziv je namenjen tudi preverjanju izpolnjevanja vsebinskih meril z ugotavljanjem aktivne vloge organizacij pri soudeležbi na nacionalni ravni (npr. v okviru portala »mlad.si«, vključevanju v »program Erasmus+«, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika ipd.). ) Dodatno bodo ovrednoteni podporni programi za implementacijo instrumentov evropske mladinske politike v Republiki Sloveniji na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti, v katere je vključen razpisovalec kot državni organ (kot npr. Portfoljo za mladinske voditelje Mladinska kartica, Certifikat - Label EYC, ipd.) oziroma programi, s katerimi prijavitelj razvija instrument ali izvaja servisno dejavnost za druge organizacije v mladinskem sektorju.

  

Zainteresirani izvajalci se lahko za morebitna telefonska pojasnila obrnejo na Glavno pisarno razpisovalca na telefonsko številko (01) 400 57 90 in sicer v času uradnih ur (ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali na kontaktno osebo razpisovalca Barbaro Zupan (e-naslov: barbarazupan(at)gov.si).