Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Božično novoletna poslanica Urada RS za mladino

 

Pred nami je čas, ko bo novo leto postalo staro, in čas, v katerem se radi oziramo za storjenim in delamo načrte za prihodnost. Urad RS za mladino so v letu 2017 doletele nekatere spremembe, med katerimi izstopa novo vodstvo Urada. Kljub novemu zagonu pa ostajajo nekatera prizadevanja stalnica, ki spremlja delovanje urada že več let, in nas kliče k strpnosti in delanju majhnih korakov. Eno teh je prepričevanje ključnih odločevalcev v državi, da imajo danes mladi in organizacije, ki se v okviru urada povezujejo, in z nami aktivno sodelujejo, širšo dodano družbeno vrednost. Spet drugo je nadaljevanje z intenzivnim dialogom z vsemi deležniki na lokalni in nacionalni ravni, da se vzpostavi več podpore mladinskemu delu in mladinski politiki tudi na lokalni ravni. In nenazadnje ostajamo še naprej odprti za dialog z mladimi ter za pobude, ki jih pogosto tudi upoštevamo in vključujemo v svoje redno delo in smernice za v prihodnje. Brez slednjih ni možen razvoj mladinskega sektorja v Sloveniji, poleg tega pa predstavljajo tudi naše stalno preverjanje in ocenjevanje lastnega dela. Seveda, ponekod smo bili bolj, in drugod manj uspešni, ne želimo ničesar posploševati.

  
Da pa smo v letošnjem letu nekatera prizadevanja tudi uresničili, pričajo nekateri konkretni dosežki v letu 2017: po dolgih letih recesije in celo padanja sredstev smo uspeli zagotoviti povečanje proračuna URSM v letih 2018 in 2019 za 500.000,00 EUR, s čimer se bo za 20% povečalo tudi sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019. Z Javnim razpisom za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018 smo preko projektov v letu 2017  pomagali že več kot  200 mladim do zaposlitve, ter objavili nov javni razpis, namenjen spodbujanju zaposlitev mladinskih delavcev v mladinskem sektorju v letu 2018 (obe naložbi sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada).  Spremembe ZJIMS so v teh dneh v fazi pridobivanja stališč v postopku medresorskega usklajevanja. Letna rast statusnikov ostaja obrnjena s krivuljo navzgor, kar je pomemben korak do večjega in močnejšega mladinskega sektorja. Pred kratkim je bil konstituiran Svet Vlade RS za mladino v novi sestavi, z velikimi pričakovanji in ambiciozni zastavljenimi cilji. In ne nazadnje: v letu 2017 smo po dolgih letih prizadevanj doživeli dokončno potrditev Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinski delavec/delavka, s čemer so bile omogočene strokovne podlage za pridobivanje javnih listin o usposobljenosti za poklic mladinskega delavca. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino je bilo po treh letih izvedbe sprejeto v Državnem zboru RS. V sodelovanju s partnerji smo nadaljevali s projektom Rastimo skupaj, skupaj z udeleženci Nacionalnega posveta 2017 smo konec novembra odprli nadvse aktualno javno debato o tem, kako pomembno je (ali ni) za nas digitalno mladinsko delo. Na področju informiranja mladih smo skupaj s širšo vladno skupino zastavili cilje, ki bodo v letu 2018 močno spremenili podobo portala mlad.si, saj bo ta razširil svoje meje in polje delovanja.

  

Na evropski ravni smo v letu 2017 spremljali in aktivno sodelovali pri sprejemanju Resolucije o pametnem mladinskem delu, Evropska komisija je predstavila tudi predlog za novo pobudo na področju prostovoljstva mladih in sicer Evropsko solidarnostno enoto, ki  naj bi se začela izvajati v letu 2018. Konec leta je začelo delovati tudi orodje Youth Wiki, ki je spletna baza podatkov o mladinskih politikah v različnih evropskih državah. Sicer pa je bilo leto 2017 za Evropsko komisijo, ki pripravlja predlog nove EU strategije na področju mladine, predvsem leto načrtovanja.

 

Naj ob koncu leta nikogar ne skrbi, da smo na kaj pozabili, saj je ostalo veliko področij, kjer moramo nadaljevati začeto delo. Še naprej si bomo prizadevali za vzpostavitev ustrezne institucionalne zasnove za spremljanje položaja mladih, doseganja ciljev NPM ter oživitev koncepta analiz in raziskav za potrebe oblikovanja ukrepov. Seveda pa ostajamo zvesti tudi cilju, da bi mladinski sektor še dodatno finančno in kadrovsko okrepili ter tako dosegli še večjo rast in razvoj mladinskega sektorja v Sloveniji.

  
Ker verjamemo, da nič od navedenega ne bi mogli doseči brez sodelovanja z vsemi vami, se vam ob koncu leta najlepše zahvaljujemo, in vam želimo prijetne božično novoletne praznike ter veliko mero ustvarjalnega navdiha tudi v letu 2018.