Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ugotovitve vmesne evalvacije programa Erasmus+ v okviru »Pregleda izobraževanja in usposabljanja 2017«

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 1. decembra organiziralo javno razpravo na temo »Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017« v luči letne publikacije, ki jo izdaja Evropska komisija. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je na dogodku poudarila, da bo Slovenija uporabila vse prednosti in slabosti postavila pred izziv ter informacije, ki jih prinaša Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017 kot poziv k nadaljevanju našega dela ter priložnost za nas vse, da stopimo korak naprej. Še posebej je izpostavila zaključke novembrskega srečanja evropskih voditeljev v Göteborgu, kjer je bilo izobraževanje prvič postavljeno v središče razprav o nadaljnji krepitvi evropske identitete in prihodnosti Evrope.

  

V dopoldanskem delu je potekala predstavitev »Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017«, letne publikacije, ki jo izdaja Evropska komisija in je namenjena pregledu napredka tako po posameznih državah članicah kot tudi EU na splošno. V uvodnem delu je Vodja službe za mednarodno sodelovanje in EU zadeve, g. Tit Neubauer predstavil glavne izzive, ki čakajo ministrstvo v prihodnjem obdobju ter še posebej izpostavil odprtje razprave o ciljnih vrednostih na področju izobraževanja in usposabljanja po letu 2020. Predstavnik Evropske komisije, g. Denis Crowely  je v primerjalni analizi prestavil Slovenije v evropskem izobraževalnem prostoru ter poudaril, da je Slovenija tradicionalno uspešna pri doseganju ciljnih vrednosti. Ostaja ena izmed držav članic z najvišjim deležem visokošolsko izobraženih, visoko stopnjo vključenosti v vrtce ter nadpovprečno vključenostjo v poklicno izobraževanje in usposabljanje. Dotaknil se je tudi področji, ki bodo v prihodnje potrebovala nadaljnjo pozornost. Sem sodijo zagotavljanje izobraževanja ranljivimi skupinam, oblikovanje varnih učnih okolij ter nadaljnje spodbujanje vključevanja posameznikov v izobraževanje odraslih. Izpostavil je tudi slovensko tradicionalno odprtost za učenje in da je lahko v marsičem vzor drugim državam članicam.  Direktor direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan je v pregledu dela na tem področju izpostavi  Resolucijo o nacionalnem programu v VŠ od 2011 do 2020, novelo zakona o visokem šolstvu, sistem financiranja  in ureditev vprašanja javne službe na področju visokega šolstva. Predstavnica Eurydice Slovenija, ga. Tanja Taštanoska je pripravila pregled vloge in nalog omrežja, ki s pomočjo primerjalnih študij prinaša redne analize različnih izobraževalnih sistemov. Končno ugotovitev razprave lahko strnemo v misel, da rezultati različnih raziskav in  primerjave različnih kazalnikov prinašajo s seboj večjo stopnjo motiviranosti za iskanje skupnih rešitev.

  

V popoldanskem delu so bile predstavljene ugotovitve vmesne evalvacije programa Erasmus+ . V letu 2017 sta bili izvedeni dve študiji – za področje izobraževanja in usposabljanja in za področje mladine. Odziv, ki ga dobimo od ljudi delujejo pri pripravi in koordinacij programov aktivnosti  lahko strnemo v dva sklopa: uspešno delo se kaže na področju internacionalizacije v šolah ter pri spodbujanju aktivne participacije mladih. Zavedamo se, da so učinki (kakovost programov) velikokrat pomembnejši od rezultatov (številk in doseženih odstotkov), zato bo naše delo še vedno zavezano sporočilu današnjega dogodka: Erasmus + širi obzorja in spreminjati življenja. 

  
Ob spremembah, ki jih Evropska komisija načrtuje predvsem na področju mladinskega dela programa – z uvajanjem evropske solidarnostne enote –je bilo ponovno poudarjeno, da se Slovenija zavzema za ohranjanje učne mobilnosti, ki predstavlja osnovo za vse ostale mladinske akcije, za katere je Vmesno poročilo pokazalo, da imajo največ učinka: projekti za mlade z manj priložnostmi. 

 

Gradiva so na voljo v povezavi.