Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo o objavi javnega razpisa "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju" in javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela 2018/19

 

 Obvestilo o objavi javnega razpisa "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju"

 

Urad RS za mladino obvešča, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport jutri, 10. 11. 2017, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«. Potencialni prijavitelji bodo organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Več informacij o javnem razpisu bo znanih po objavi.

 

Informativni dan javnega razpisa bo v torek, 14. 11. 2017 ob 13. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Urad RS za mladino

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, bo predvidoma v začetku meseca decembra 2017 objavilo javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019.

 

1. Osnovni podatki  o javnem pozivu


a) Javni poziv bo zajel obdobje za leti 2018 in 2019.
a) Javni poziv bo odprt najmanj 30 dni, s čemer želimo zagotoviti dovolj časa za ustrezno prijavo zainteresiranih prijaviteljev.
b) Javni poziv se bo naslanjal na določbe in duh Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010; v nadaljevanju: ZJIMS) in Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/2011).
c) Orientacijska višina razpoložljivih sredstev, ki bodo na voljo na podlagi javnega poziva, za posamezno leto znaša 1.450.000,00 EUR.
d) Urad bo neposredno po objavi javnega poziva organizirali tudi poseben informativni dan, na katerem vam bomo   posamezne premise javnega poziva tudi podrobneje obrazložili.

  

2. Upravičenci do prejema sredstev iz javnega poziva

 
a) Javni poziv je namenjen prijaviteljem, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju. V primeru javnih zavodov v mladinskem sektorju bodo veljali vstopni pogoji, kot v primeru kandidiranja za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu.
b) Poleg izpolnjevanja vstopnega pogoja bodo prijavitelji glede na tip organizacije morali izpolnjevati tudi določene dodatne pogoje:
- mladinski centri: ustrezne prostorske kapacitete (najmanj 150 m2) ter vsaj 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu, kot tudi ustrezna notranja organizacijska shema, utemeljena na mladinskem delu;
- nacionalne mladinske organizacije:  delovanje na nacionalni ravni z vsaj 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu, ki je opredeljeno kot redno izvajanje programa v vsaj šestih statističnih regijah,  pri čemer na aktivnosti sodeluje vsaj 15 mladih udeležencev;
- druge nevladne organizacije: delovanje z vsaj 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu, ki je opredeljeno kot redno izvajanje programa v vsaj šestih statističnih regijah, pri čemer sodeluje vsaj 15 mladih udeležencev iz statistične regije. 
c) Sofinancirali se bodo tisti programi, ki bodo dosegli vsaj minimalno  število točk.

 

3. Predmet, namen in cilj javnega poziva

 
a) Namen in cilj javnega poziva je sofinanciranje programov mladinskega dela v skladu z opredelitvijo v 3. členu ZJIMS  ter krepitev mladinskega sektorja s programi, ki sodijo v vsaj enega od področij mladinskega dela, navedenih v 4. členu ZJIMS. Vsaka prijavljena programska aktivnost naj bi torej bila opisana na način, da bo sledila osnovni opredelitvi mladinskega dela.
b) V javnem pozivu bo poudarek na kazalnikih,  ki zasledujejo  področje »Mladi in družba« kot je opredeljeno v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in ki se nanašajo na:
- promoviranje in spodbujanje participacije mladih in krepitev mehanizmov posvetovanj z mladimi ob upoštevanju načela uravnotežene zastopanosti spolov;
- okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju;
- delovanje neorganizirane mladine;
- spodbujanje vključevanja v učne mobilnosti v mednarodnem mladinskem delu;
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi.
c) Dodatno bodo ovrednoteni podporni programi za implementacijo instrumentov evropske mladinske politike v Republiki Sloveniji na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti, v katere je vključen razpisovalec kot državni organ (kot npr. Portfoljo za mladinske voditelje Mladinska kartica, Certifikat - Label EYC, ipd.) oziroma programi, s katerimi prijavitelj razvija instrument ali izvaja servisno dejavnost za druge organizacije v mladinskem sektorju.

d) Javni poziv je namenjen tudi preverjanju izpolnjevanja vsebinskih meril z ugotavljanjem aktivne vloge organizacij pri soudeležbi na nacionalni ravni (npr. v okviru portala »mlad.si«, vključevanju v »program Erasmus+«, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika ipd.).