Skoči na vsebino

NOVICA

V. d. direktorja Urada RS za mladino, Rok Primožič na nacionalnem posvetu na področju informiranja za mlade:«URSM bo okrepil komuniciranje z mladinskim sektorjem.«

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISSS) je v sodelovanju z Uradom RS za mladino, 20. 6. 2017, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organiziral nacionalni posvet na področju informiranja za mlade.


V uvodnem nagovoru je v. d. direktorja Urada RS za mladino, Rok Primožič poudaril, da je spletno informiranje mladih postalo sestavni del mladinskega informiranja. »Poleg vloge, ki jo ima mladinsko informiranje – pomagati mladim poiskati zanesljive informacije in sprejemati lastne odločitve - pa ponuja mladinsko spletno informiranje podporo mladim, da izkoristijo prednosti interneta ter zmanjšajo morebitna tveganja. Na URSM bomo okrepili komuniciranje z mladinskim sektorjem, in današnji posvet je tudi ena od uresničitev te pobude. Večja povezanost znotraj mladinskega sektorja Slovenije bo dosežena tudi z dvigom standardov informiranja, posledično se bodo tudi mladi v lokalnem okolju lahko bolje povezovali, izmenjevali dobre prakse in hkrati krepili znanje rabe slovenskega jezika in komuniciranja z ožjo in širšo javnostjo.« Nacionalni posvet je bil razdeljen na dva sklopa na mednarodni in nacionalni del.

 

V dopoldanskem času sta predsednica Evropske agencije informiranja in svetovanja ERYCA (European Youth Information and Counselling Agency) Jaana Fedotoff in direktorica Eva Reina predstavili nove trende in dobre prakse informiranja mladih v Evropi. Za zaključek prvega dela posveta je Matjaž Medvešek (MISSS) spregovoril o  novih smernicah digitalizacije mladinskega dela. V popoldanskem delu so udeleženci po skupinah iskali izzive, rešitve in smernice kako okrepiti informiranje in svetovanje za mlade v Sloveniji.

 

Posvet je bil namenjen predstavnikom organizacij v mladinskem sektroju, ki že imajo izkušnje in več let delujejo na področju informiranja in svetovanja za mlade.

 

več na: mladi.si