Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Rastimo skupaj 2017

 

Tudi v letu 2017 bomo skupaj z Mladinskim svetom Slovenije nadaljevali s projektom Rastimo skupaj.  Kot nadgradnjo regijskih dogodkov 2015-2016 bomo nudili in izvajali podporo posameznim občinam, ki so se prijavile na razpis, s poudarkom na razvoju mladinskih politik na lokalni ravni. Z letošnjimi obiski občin želimo natančneje spoznati, kako delujejo posamezna lokalna okolja in kako h krepitvi mladinskega sektorja pripomorejo različni lokalni akterji. Vplivati želimo na primanjkljaje na obeh straneh, tako na strani mladinskega sektorja kot odločevalcev in okrepiti sodelovanje med vsemi, ki sooblikujejo mladinsko politiko na lokalni ravni.

  

Izbrane občine Hajdina, Slovenska Bistrica, Borovnica, Kranjska Gora in Izola bomo po proučitvi situacije in identifikaciji odprtih vprašanj opozorili na pomanjkljivosti v razvoju mladinskih politik v njihovem okolju, jim svetovali, vse s ciljem doseči sprejem nekaterih pobud in izvajanje določenih ukrepov v smeri izboljšav. Letošnji projekt bo vodila in usmerjala posebna in v ta namen imenovana delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Urada RS za mladino, MSS, MSLS-jev in mladinskih centrov, vse pa bo potekalo tudi v sodelovanju s predstavniki lokalnih mladinskih organizacij. Z razliko od Rastimo skupaj 2015 in 2016 bo projekt manj regijsko in bolj lokalno usmerjen, predvsem pa z lažje merljivimi in konkretnimi učinki.