Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dogodki Rastimo skupaj v letu 2016: »Za več pozitivnega pritiska mladih«

 

Urad RS za mladino je v letu 2016 skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, Mrežo MaMa in Inštitutom za mladinske politike izpeljal dvanajst regijskih dogodkov, ki so potekali kot nadaljevanje in nadgradnja dogodkov iz leta 2015 pod sloganom "Rastimo skupaj". Na podlagi  zbranih gradiv za dogodke in pogovorov v živo smo uspeli razbrati splošno klimo v družbenih odnosih med mladimi in občinami, oceniti razvitost mladinskih politik v posameznih regijah ter se seznanili s paleto različnih rešitev in pristopov, ki so vzpostavljeni na ravni posameznih lokalnih skupnosti. Opaziti je, da se ti dve, sicer generacijsko povsem raznoliki skupini, med seboj ne oddaljujeta, ampak zbližujeta, da je proces približevanja živahen in poteka z manjšimi ali večjimi ovirami v duhu skupne rasti.

  

Projektni partnerji smo tudi v lanskem letu sledili okvirju, ki ga glede razvoja mladinskega dela in mladinske politike določa nacionalni program za mladino. V prvi vrsti nas je zanimalo, kako v praksi poteka uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni, saj ugotavljamo, da trenutna ureditev zastopanosti mladinskih interesov v Mladinskem svetu Slovenije in mladinskih svetih na lokalni ravni ne zajema celotne populacije mladih. V splošnem je bila sprejeta ocena, da predstavniki občin pričakujejo več pozitivnega pritiska mladih, ki bi jim bil v pomoč pri sprejemanju ukrepov za mlade. Mladi pa si s strani občin želijo predvsem več posluha za njihove specifične težnje, za katere običajno občine niso sposobne najti takojšnjih rešitev, tudi v povezavi s finančnimi sredstvi. Na vseh izvedenih dogodkih je bila dosežena boljša vzpostavitev komunikacijskih kanalov med mladimi in občinami, prav tako pa smo zbrali in vsebinsko uredili vse pobude in zaključke srečanj, ki bodo tudi v letošnjem letu ostale med odprtimi zadevami za reševanje, tudi na medresorski ravni.

  

Glede na rezultate evalvacije regijskih dogodkov bomo tudi v letu 2017 nadaljevali s projektom Rastimo skupaj, tokrat še bolj poglobljeno in z osredotočenostjo na posamezne lokalne skupnosti in mladinske deležnike v njih.

 

Vsi letošnji dogodki so zabeleženi na tudi portalu www.mlad.si in www.ursm.gov.si ter med pripravljenimi gradivi.