Skoči na vsebino

NOVICA

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2016 in 2017

Urad RS za mladino objavlja rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2016 in 2017 in sklep predstojnika o izboru upravičencev na javnem pozivu.

  

V letih 2016 in 2017 bo na podlagi rezultatov sofinancirano 108 mladinskih organizacij in organizacij za mlade, med temi 13 nacionalnih mladinskih organizacij, 63 mladinskih centrov in 33 drugih nevladnih organizacij.

  

Skupni znesek dodeljenih sredstev je 1.200.000 evrov za posamezno leto, oziroma 2.400.000 evrov  za leti  2016 in 2017. Namen javnega razpisa je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji preko sofinanciranja prijavljenih programov samo tistim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki imajo status delovanja v javnem interesu na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju.

  

Objavi rezultatov bo sledilo vročanje individualnih odločb ter pogodb za sofinanciranje.

  

Pogodbenike pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni od prejema odločbe s prilogami, posredujejo podpisane in požigosane štiri izvode pogodb ter izjavo o odpovedi pravici do pritožbe na odločbo, oz. v roku posredujejo pritožbo.

 

Prilagamo še originalni dokument v pdf obliki z rezultati.