Skoči na vsebino

NOVICA

Mladinski svet Slovenije je podelil nagradi za najboljšo diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih

 

Danes, 5. aprila 2016, je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala  zaključna prireditev, kjer so podelili nagrade in priznanja za najboljše diplomsko delo po bolonjskem sistemu in najboljše magistrsko delo  za leto 2015 po izboru Mladinskega sveta Slovenije. Mladinski svet Slovenije (MSS) je v letu 2016 že sedmič zapored izvedel natečaj za MSS nagrado za najboljše diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih.

  

V kategoriji diplomskih del po bolonjskem sistemu je nagrado MSS prejela Ines Zorec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo), in sicer za diplomsko delo z naslovom Socialna vključenost mladih v občini Gornja Radgona, ki ga je pripravila pod mentorstvom doc. dr. Liljane Rihter.

  

V kategoriji magistrskih del po bolonjskem sistemu in diplomskih del po starem sistemu je nagrado MSS prejela Jana Rožac (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, program sociologija, smer sociologija kulture in književnost) za delo z naslovom Položaj mladih na trgu dela: štiri perspektive, ki ga je pripravila pod mentorstvom doc. dr. Gorazda Kovačiča.

  

Udeležence podelitve priznanj sta nagovorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in predsednik MSS Tin Kampl. Ministrica je v nagovoru med drugim poudarila, da je potrebno ustvarjalnost mladih spodbujati, za kar smo se zavezali tudi znotraj Nacionalnega programa za mladino. Kot je dejala ministrica, se nagrajena dela na letošnjem natečaju dotikajo položaja mladih v družbi in tako se tudi skozi to krepi oblik aktivnega državljanstva. »To je ena od naših odgovornosti vseh skupaj – da jo spodbujamo in da hkrati spodbujamo tudi vašo inovativnost, podjetnost, odprtost do različnosti, strpnost in medkulturnost,« je dejala mladim ministrica. Kasneje je ministrica skupaj s predsednikom MSS Tinom Kamplom podelila tudi nagrade vsem nagrajencem.

  

Na natečaj je prispelo skupno 48 prijav, od tega 19 za diplomsko delo po bolonjskem sistemu in 26 za magistrsko delo po bolonjskem oz. diplomsko po starem sistemu. Ključni kriteriji za izbiro najboljših diplomskih oz. magistrskih del s področja mladine so bili aktualnost, uporabnost in pronicljivost; predvsem z vidika MSS in problematik, ki jih MSS obravnava pri svojem delu, ter aktualnega dogajanja na področju mladih nasploh.