Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska mladinska konferenca in zasedanje generalnih direktorjev, pristojnih za mladino, v času nizozemskega predsedovanja

 

V času od 4. do 7. aprila 2016 bo Nizozemska kot predsedujoča država Svetu EU v Amsterdamu gostila evropsko mladinsko konferenco, ki se bo odvijala sočasno s srečanjem direktorjev, pristojnih za mladino. Vzporednost dveh dogodkov je namenjena predvsem poglabljanju strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci o temah, ki se tičejo mladih.

  

Mladinska konferenca bo potekala na temo vključevanja vseh mladih v raznoliko, povezano in vključujočo Evropo. Osrednja tema petega cikla strukturiranega dialoga z mladimi je namenjena ključnim spretnostim in kompetencam mladih v raznoliki, povezani in vključujoči Evropi za aktivno participacijo v lokalni skupnosti in poklicnem življenju. Gre za uvodno mladinsko konferenco v tem ciklu v okviru tria Nizozemska – Slovaška – Malta. Konferenca bo vključevala tudi obisk različnih projektov na terenu, 25 mladih iz različnih DČ bo opravljalo intervjuje na ulici za bolj inkluzivni strukturiran dialog, tekom konference pa bo tudi razprava z mladimi na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilnega radikalizma mladih.

  

Razprava generalnih direktorjev (7. in 8. aprila 2016) bo namenjena vlogi mladinske politike pri obravnavi in ohranjanju duševnega zdravja mladih in njihovega vključevanja v družbo, v drugem  delu pa preprečevanju nasilne radikalizacije mladih.
Konference se bodo udeležili trije predstavniki mladih in predstavnika Urada RS za mladino.