Skoči na vsebino

NOVICA

31.3.2016 - rok za oddajo letnega poročila za organizacije s statusom delovanja v javnem interesu

Organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju obveščamo, da je rok za oddajo poročila za preteklo koledarsko leto najkasneje do 31. marca 2016.

   

Letno poročilo oddajte na predpisanem obrazcu, ki  je dostopen preko spletne aplikacije http://javniinteres.mlad.si/. Za prijavo v aplikacijo uporabite isto uporabniško ime in geslo, ki ste ga prejeli ob prijavi za oddajo vloge za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju. Poročilo zaključite, natisnite ter ga podpisanega in žigosanega priporočeno po pošti in v roku dostavite Uradu RS za mladino.

  

Ob tem posebej opozarjamo na naslednje:


a) organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu tudi na drugem področju, poročilo o delovanju v javnem interesu poda skladno z odločbo, ki jo je izdalo pristojno ministrstvo.
b) Organizacija, ki je Uradu RS za mladino v skladu s pogodbeno obveznostjo za sofinanciranje programov mladinskega dela za leto 2015 že posredovala končno poročilo, sporoči le podatke, relevantne za ohranitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ne pa tudi podatke o realizaciji programa, s katerimi urad že razpolaga.       
c) Organizacija, katere program mladinskega dela v letu 2015 ni bil sofinanciran s strani Urada RS za mladino, temu primerno izpolni rubrike obrazca poročila.
d) Organizacija, ki je status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju prejela v letu 2016, je dolžna poročati šele v letu 2017.