Skoči na vsebino

NOVICA

Čestitke Urada RS za mladino ob slovenskem kulturnem prazniku

Vsem voditeljicam in voditeljem v mladinskem sektorju Slovenije ter mladinskim delavkam in delavcem izrekamo čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem tistim, ki tvorno prispevate k razvoju participacije mladih na področju kulture in spodbujate njihovo kulturno ustvarjalnost.

  

V mladinskem sektorju dajete velik poudarek kulturni produkciji. Tudi širše gledano mladi danes niso le med glavnimi uporabniki kulturnih dobrin, ampak so tudi številčno med glavnimi tvorci in soustvarjalci kulturne produkcije v Slovenije. Prav tako so/ste mladi tudi množično udeleženi kot prostovoljci v organizacijah, ki dajejo prednost kulturnim vsebinam.

  

Ob slovenskem kulturnem prazniku izpostavljamo še misel, da postaja pri mladih ob zavedanju pomena nacionalne kulturne dediščine in kulture vse bolj aktualno tudi sprejemanje in spoštovanje tuje kulture ter kulturne raznolikosti, zato bomo tudi v mladinskem sektorju spodbujali delovanja vseh tistih praks, ki bodo vzgajale mlade v tem duhu.