Skoči na vsebino

NOVICA

Urad RS za mladino ob dnevu brez cigarete: »Za vključitev mladinskih organizacij v oblikovanje tobačnih politik«

Ob dnevu brez cigarete, 31. januarju, na Uradu RS za mladino letos izpostavljamo pomembnost prizadevanj, ki podpirajo tri dokazano najučinkovitejše ukrepe pri zmanjševanju obsega kajenja med mladostniki, in sicer višanje cen z višanjem obdavčitve tobačnih izdelkov, prepoved oglaševanja in marketinga tobačnih izdelkov, logotipov in zaščitenih imen ter ozaveščanje in izobraževanje mladih, tako  v formalnem kot neformalnem izobraževanju. V tem procesu pa še posebej izpostavljamo vlogo mladinskih organizacij, ki so kot glavni izvajalci neformalnega izobraževanja ključni akterji pri promociji različnih vsebin za mlade ter pomembno vplivajo na oblikovanje njihovih mnenj in vedenjskih vzorcev. Gre za pomemben prispevek k preprečevanju kajenja in pomoči mladim, da sprejmejo ozaveščeno odločitev.

  

Znotraj mladinskega sektorja imamo številne organizacije, ki se ukvarjajo s preprečevanjem pojava kajenja pri mladih, med njimi še posebej izstopa mladinska zveza Brez izgovora, ki je leta 2014 pripravila  poseben dokument Slovenski mladinski manifest o tobaku. Prav ugotovitve o tem, da 80 – 90% kadilcev začne kaditi prav v adolescentnem obdobju, so jih vodile v prizadevanja za zdravje mladih. Omenjeni manifest združuje predloge preko 130 zainteresiranih mladih in njihovih organizacij ter jasno sporoča, da mladi v Sloveniji želijo strožjo tobačno politiko. Manifest bo v prihodnjih letih služil kot izhodišče za merjenje javnega mnenja na področju tobaka med mladimi, predvsem pa kot vizija na poti k Sloveniji brez tobaka. Poleg omenjene organizacije tudi inštitut Utrip že vrsto let izvaja šolski preventivni program "Izštekani", ki vključuje tudi preprečevanje kajenja med otroki in mladostniki. Program poteka v številnih šolah tudi v letošnjem šolskem letu.

  

Ne glede na znanstvene dokaze, novodobna sprejeta zavedanja o škodljivostih in tveganjih kajenja ter številne kampanje in preventivne akcije proti kajenju, pa ta oblika zasvojenosti še vedno ostaja najbolj “množična narkomanija ljudi”, in prav zaradi tega morajo vsi omenjeni ukrepi predstavljati prioriteto. Po alarmantnih podatkih raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih pripisujemo rabi tobaka, umre 10 oseb, to je na letni ravni okoli 3.600 oseb.

  

Samo tisti mladostniki, ki imajo možnost učiti se o zdravih življenjskih navadah, se lahko odločijo za zdrav življenjski slog. Zavedati se morajo, da znajo in zmorejo vplivati na izboljšanje svojega zdravja in s tem na kakovost svojega življenja. V prihodnje zato ostaja temeljnega pomena za krepitev zdravja mladostnikov predvsem spodbujanje varovalnih dejavnikov za celotno populacijo v šolskem, bivalnem in v lokalnem okolju. Pomembna izziva v letu 2016 sta povezovanje prizadevanj različnih sektorjev in sistematična evalvacija že obstoječih programov varovanja in krepitve zdravja, njihovo spremljanje in dopolnjevanje. Mladoletniki namreč navajajo, da kljub starostni omejitvi zlahka pridejo do tobačnih izdelkov, cene tobačnih izdelkov pa so pri nas med nižjimi v Evropski uniji.

  

Da pa bi tudi Slovenija na področju nadzora nad tobakom ujela aktualne spremembe kot druge evropske države, je za letos napovedani prenos evropske tobačne direktive v nacionalno zakonodajo, kar je dobra priložnost za dodatno zaostritev tobačne politike s sprejetjem ukrepov, kot sta standardizirana embalaža in prepoved prikaza tobačnih izdelkov na prodajnih mestih. Oba ukrepa sta usmerjena v preprečevanje začetka kajenja pri mladostnikih.

  

Ne glede na zakonodajni postopek pa se bomo po besedah direktorja Urada RS za mladino dr. Petra Debeljaka še naprej posvetovali z mladinskimi organizacijami in jih aktivno vključevali v sprejemanje pomembnih odločitev, ki vplivajo na življenja mladih in njihovo zdravje. Zato je vključitev mladinskih organizacij v oblikovanje tobačnih politik odločilnega pomena. Verjamemo, da so pozitivni in negativni učinki političnih odločitev, še posebno tistih, povezanih s tobačno politiko, najbolj vidni dolgoročno. Mladi bodo nosili posledice, saj bo tobačna politika vplivala na kakovost njihovega življenja in zdravja.

  

Več o dnevu brez cigarete na mlad.si.