Skoči na vsebino

NOVICA

Sklic delovne skupine Sveta Vlade RS za mladino za spremljanje izvajanja operativnega programa 2014-2020

 

V četrtek, 4.2.2015, ob 9.00, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana) potekala seja Delovne skupine za spremljanje operativnega programa. Gre za delovno skupino, ki jo je ustanovil Svet Vlade RS za mladino, sestavljajo pa jo po štirje predstavniki Vlade RS ter mladinskega sektorja. Vodi jo predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Tokratna prva točka dnevnega reda je namenjena obravnavi izhodišč za objavo Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost. Gre za instrument, ki ga načrtuje Urad RS za mladino.

 

Skladno z dogovorom na letnem posvetu mladinskega sektorja 2015 bo prvi del seje odprt za zainteresirano javnost, v prvi vrsti pa namenjen vsem tistim, ki ste/ smo to temo že obravnavali v okviru delovne skupine, ki ste se je mnogi izmed vas aktivno udeležili na Brdu pri Kranju. Takrat smo se dogovorili, da dileme, ki so bile izpostavljene, ponovno preučimo in na ustrezen način z vami predebatiramo, preden jih "oukvirimo" v javni razpis.

 

Vsi, ki ste zainteresirani, da se srečanja udeležite, prosimo, da nam to sporočite najkasneje do srede, 3.2.2016, do konca delovnega dne, na naslov peter.debeljak(at)gov.si.

 

Posebej želimo poudariti, da četrtkovo srečanje ni namenjeno pridobivanju dodatnih informacij, ki jih posamezni potencialni interesenti potrebujejo/ potrebujete za kvalitetno prijavo na razpis, temveč izmenjavi mnenj ter iskanju rešitev, ki so v interesu mladinskega sektorja. Za ustrezno informiranje bo na voljo dovolj časa po zaključku priprave dokumentacije.

 

Urad RS za mladino