Skoči na vsebino

NOVICA

Letni posvet mladinskega sektorja - Delujmo pod sloganom "Rastimo skupaj!"

 

Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije sta v petek, 4. decembra 2015, na Brdu pri Kranju priredila letni posvet za mladino. Posvet je med mladimi zbudil veliko zanimanja, saj je bila dvorana hitro zapolnjena.

  

Uvodoma sta zbrane nagovorila dr. Peter Debeljak, direktor Urada za mladino in Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Oba sta izpostavila, da so mladi danes, zaradi trenutnih razmer in hitrih sprememb, soočeni z mnogimi izzivi, ki zahtevajo veliko angažiranost in proaktivnost. Dr. Debeljak, direktor Urada RS za mladino, je poudaril, da je moral mladinski sektor v zadnjih letih poleg klasičnih težav naslavljati še eno dimenzijo izzivov, ki so povezani z neko novo družbeno realnostjo, zahtevnim trgom dela, z različnimi pritiski. Dejal je da moramo vsi skupaj okrepiti napore, da moramo  izboljšati pogoje za delo ter hkrati pozval vse organizacije, ki imajo potencial, da sodelujejo. K slednjemu je vse zbrane v strukturiranem pogovoru pozvala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič.

  

Mladi in predstavniki mladinskih organizacij so ministrici lahko neposredno zastavljali vprašanja. Veliko so jih zastavili na temo financiranja mladinskega sektorja, na temo samega podeljevanja sredstev mladinskim organizacijam, na temo angažiranja v lokalnih okoljih, pridobivanja neformalnih znanj ter sodelovanja med mladimi in politiko. Ministrica dr. Makovec Brenčič je dejala, da je sodelovanje med predstavniki Vlade RS in mladinskega sektorja dobro in sistemsko vzpostavljeno v okviru Sveta Vlade RS za mladino, ki po njen mnenju dobro deluje. "Glas mladih je močan in naloga Vlade RS je, da ta glas sliši in ga spoštuje. Smo na dobri poti. Si prisluhnemo in se slišimo. Korake delamo skupaj, postopoma in v konstantnem dialogu", je še dejala ministrica in izpostavila, da slogan "Rastimo skupaj" lahko velja za vse, ki smo danes tukaj, saj lahko le skupaj, dosegamo rast in razvoj.

  

Ministrica je mlade spodbudila, da so proaktivni, da tudi sami še bolj aktivno in odločno delujejo, zlasti v lokalnih okoljih, z namenom, da bodo tudi ta okolja prepoznala in primerno umestila pomen in status mladinskega delavca. "Mnogi med vami ste prostovoljci in delujete na različnih področjih ter si tako pridobivate mnoga znanja in neformalne veščine. Neformalno izobraževanje pomembno prispeva k opolnomočenju posameznika, da lažje vstopa na trg dela in da so tako pridobljena znanja in spretnosti v prvi vrsti prispevek k osebnem razvoju posameznika", je še dejala ministrica in se vsem mladinskim delavcem zahvalila za njihov izjemen doprinos družbi.

  

Po uvodnem delu posveta z ministrico so sledila tri kratka predavanja na temo Quo Vadis mladinski sektor, ko so svoja stališča in poglede na prihodnost sektorja predstavili Patricia Čular, dr. Tomaž Deželan ter Matej Cepin.  Čularjeva, danes podžupanja Brežic, je bila mladinska delavka z 18 letnimi izkušnjami v sektorju, je poudarila, da je pomen mladinskega dela in realno stanje v praksi, tisto, kar posameznika ali odvrne ali pa še bolj pritegne v to delo. Pomen stalne zaposlitve, prostovoljstva, aktivne participacije in sodelovanja je združila in predstavila pot do izrisa pravih želja, saj je potrebno  najti način, da se jasno prikaže tisto, kar bi želeli doseči, in najti tudi pravi način do tega cilja. Zaključila je, da je mladinski poklic posebne vrste poslanstvo. Tomaž Deželan, Izredni profesor na Fakulteti za družbene vede in raziskovalec na Centru za politološke raziskave (CPR),  je spregovoril o aktualnih dilemah mladinskega sektorja. Povedal je, da se je vse bolj potrebno pogovarjati o strahu in nezaupanju ter da se je potrebno boriti proti vsemu, kar najeda demokratično skupnost. Kot pravi dr. Dežalan, občutek ogroženosti po teoriji in v skladu z raziskavami blokira alternativne informacije. V takšnih trenutkih, se interes po več informacij zniža. Izpostavil je tudi občutek izključenosti in nepovezanosti in vlogo mladinskega sektorja pri iskanju odgovorov na zgoraj navedene situacije. Matej Cepin, direktor Socialne akademije in strokovnjak za področje mladinskega dela je predstavil  svoje začetke, svojo pot in reflektiral pot posameznika znotraj področja mladinskega dela. Po njegovem prepričanju je celotni mladinski sektor nekoliko obstal in se pošalil, da rekoč da: »Akterji mladinskega dela smo političnim odločevalcem zgolj simpatični, takoj za fikusom!« Je pa po drugi strani izpostavil tudi to, da so tudi mladinski delavci velikokrat preveč pasivni ih prehitro zadovoljni, kar je potrebno spremeniti. Kot najpomembnejše je izpostavil vprašanje: »V čem smo dobri?« in nanj ponudil tudi odgovor: »Mladinski delavec je tisti, ki zna jasno opredeliti aktivno participacijo mladih in ima sposobnost, da se iz mladih privabi najboljše.«

  

Udeleženci so delo na posvetu nadaljevali v štirih delovnih skupinah: Participacija mladih – strukturirani dialog, Erasmus+: Mladi v akciji in Evropski socialni sklad v letu 2016, NPK Mladinski delavec in »Rastimo skupaj!«. Na delovnih skupinah so razpravljali o procesu strukturiranega dialoga, financiranju mladinskih programov iz evropskih sredstev, nacionalni poklicni kvalifikaciji mladinski delavec oz. mladinska delavka in podpori in razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

  

Sledila je podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju, ki jih je podelila ministrica Maja Makovec Brenčič. Državno priznanje je najvišje priznanje Republike Slovenije za pomemben doprinos k prepoznavnosti ali uveljavljanju mladinskega sektorja. Priznanja so prejeli:

  

 - Zavod BOB za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;

 - projekt Udarnik MC Velenje, ki ga izvaja neformalna skupina mladih, za uspešen, odmeven projekt v mladinskem sektorju;

 - projekt Pogumni, Kreativni, Podjetni zavoda TiPovej, za uspešen, odmeven projekt v mladinskem sektorju;

 - Uroš Skrinar, za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju;

 - Jan Peloza, za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju.

  

Letni posvet se je zaključil z redno sejo Sveta Vlade RS, ki jo je vodila predsednica Sveta Vlade RS za mladino, ministrica za izobraževanje, znanost, in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Člani Sveta Vlade RS za mladino so med drugim pregledali uresničevanje sklepov predhodne seje Sveta Vlade RS za mladino, predstavljeno je bilo poročilo mladinske delegatke pri OZN ter mladinska platforma UNESCO, predstavnica Zveze prijateljev mladine Slovenije pa je predstavila delovanje Otroškega parlamenta. Ker je tokratna seja potekala v okviru letnega posveta mladinskega sektorja, pa so člani Sveta Vlade RS za mladino razpravljali tudi o zaključkih letnega posveta mladinskega sektorja 2015.