Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017

 

Z današnjim dnem je v Uradnem listu RS št. 90/2015 z dne 27.11.2015 objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017.  

  

Javni poziv je letos prvič namenjen dvoletnim programom in sicer za leti 2016 in 2017, s čemer želimo doseči večjo trajnost programov mladinskega dela, predvidljivost in zagotavljanje večje stabilnosti v mladinskem sektorju. V letih 2016 in 2017 bomo z javnimi pozivom poskušali prvenstveno zasledovati tiste kazalnike, ki so opredeljeni v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Višina razpoložljivih sredstev, ki jih bomo razdelili na podlagi javnega poziva, bo za posamezno leto podobna, kot je bila v letu 2015, torej v višini 1.200.000 evrov.

  

Kot vsako leto, bomo neposredno po objavi javnega poziva organizirali tudi poseben informativni dan, na katerem vam bomo posamezne premise javnega poziva tudi podrobneje obrazložili. Letos bo organiziran ob robu letnega posveta mladinskega sektorja, ki bo 4.12.2015 na Brdu pri Kranju. Več podrobnosti v programu posveta.

  

Rok za oddajo prijav je 12. januar 2016. 
  
Prijavo na javni poziv je potrebno v roku izpolniti in oddati preko spletne aplikacije, ki se nahaja na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si

  

Vsa razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.