Skoči na vsebino

NOVICA

Enajsti regijski dogodek za mlade v Gornji Radgoni

 

20. novembra 2015 se je v Gornji Radgoni odvijal enajsti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil Mladinski center Gornja Radgona, kjer je dogodek tudi potekal. Častni gosti tokratnega regijskega dogodka so bili mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, g. Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona in mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, tema pa je bila potenciali mladih v Pomurju v povezavi z razvojem kmetijstva v Pomurski regiji (Mladi prevzemniki kmetij in razvoj podeželja, krepitev pogojev zaposlovanja in podjetniških možnosti v Pomurju, vračanje mladih v regijo in njihovo aktivno vključevanje v mladinskih strukturah).

  

Mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uvodu strukturiranega dialoga z mladimi udeleženci povedal, da v Sloveniji na področju kmetijstva dela cca 200.000 ljudi.  Glede potenciala mladih na področju kmetijstva v tej regiji je povedal, da imajo dva cilja, in sicer kako v kmetijskem prostoru povečati mlado skupino do 40 let in pa kako doseči, da bo ta skupina dosegala višjo izobrazbo. K temu usmerjajo tudi svoje aktivnosti (ukrep za prvi prevzem kmetije, ukrep za mladega kmeta).  Dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, pa je glede možnosti za zaposlovanje mladih v tej regiji povedal, da je reševanje te situacije potrebno peljati strukturirano. Dodal je tudi, da ga veseli, da na težave zadnjih let mladi poskušajo odgovarjati drugače, bolj moderno. Pohvalil je tudi delo ministra, ki se ukvarja s človeškimi viri in mladimi kmeti ter različnimi pristopi k zaposlitvam, kar pred njegovim nastopom na tem resorju, ni bil nujen predpogoj.  Mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, ki je bila z mladimi že v dopoldanskem času med predstavitvami dobrih praks, je v sklopu strukturiranega dialoga povedala, da je izredno vesela, da so se tudi mladi odločili, da bodo odločali in sodelovali, predvsem na področjih, ki se jih dotikajo neposredno. Poudarila je, da je način reševanja določene situacije odvisen predvsem od mladih, ki težavo izpostavijo. Kot je dodala, je občina Ljutomer izredno aktivna pri osebnem stiku z mladimi. Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona, je glede možnosti za povezovanje mladih znotraj in izven občine povedal, da je en izmed najpomembnejših faktorjev na tem področju dejstvo, da so mladi skupina, ki imajo definirane dileme in področja, ki so specifična za njih, kar narekuje tudi delo z njimi. Izpostavil je možnosti dodatnega izobraževanje, prekvalifikacije in ostale možnost za pridobivanje dodatnih kompetenc. Pridružil se je mnenju ministra, da ima velik krog ljudi na področju kmetijstva neizpodbitno potrebne izkušnje in znanja, ki pa, kot je povedal, niso nujno vedno dovolj. In v tej smeri so po njegovem mnenju naravnane tudi aktivnosti glede dodatnega izobraževanje in pridobivanja dodatnih kompetenc.

  

Po vprašanju mladega udeleženca so spregovorili tudi glede možnosti ekološkega kmetovanja v kontekstu zaposlovanja mladih. Pristojni minister povedal, da je težava predvsem, da imajo tovrstne kmetije tri tržne poti, to so prodaja na domu, prodaja preko tržnic ter prodaja javnim zavodom in  trgovskim sistemom, ki pa običajno ne deluje, saj imajo te kmetije enostavno premajhno proizvodnjo. Kot pravi, računa na vzpostavitev specializirane zadruge, kjer bi se ekološki kmetje združili in ponudili enotno ponudbo/prodajo.  Minister se je ob tem vprašal, zakaj se mladi aktivno ne vključijo v razpravo o novi davčni shemi v Sloveniji. Kot pravi, se mu to vprašanje postavlja zato, ker imamo izredno obdavčenega posameznika.  Kot pravi, je tudi to faktor, ki vpliva na to, da se mladih ne zaposli, saj so delovni ljudje enostavno preveč obdavčeni in tu poziva tudi mlade, k aktivnemu in jasnemu stališču.

  

V prvem delu posveta so se predstavili trije primeri dobrih praks iz vrst mladinskega sektorja Pomurske regije, in sicer je projekt JÖ poletje predstavil MIKK Murska Sobota, projekt Permakulturni urbani vrtiček, projekt M.U.R. – A Map to Unit our Regiona je predstavil gostitelj iz tamkajšnjega Mladinskega centra Boris Fartek, naziv Mladim prijazna občina Ljutomer pa je predstavila predstavnica MC Prlekija oz. Liste mladih Ljutomer.