Skoči na vsebino

NOVICA

Deseti regijski dogodek v mladinskem sektorju v Ajdovščini

V Ajdovščini se je dne 11.11.2015 odvijal deseti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina. Tokratni Dogodek Goriške regije je potekal v MC Hiša mladih. Častni gostje na struktiriranem dialodu pa so bili dr. Jože Hren iz Ministrstva za zdravje v imenu ministrice za zdravje, Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina ter dr. Viljem Ščuka, strokovnjak za vse vrste zasvojenosti iz Šole osebnosti. Dogodka se je udeležilo več kot 60 mladih udeležencev iz tamkajšnjih srednjih in višjih razredov osnovnih šol, prisotni pa so bili tudi predstavniki drugih občin in zavodov za zaposlovanje iz Goriške regije.

  

V strukturiranem dialogu so tokrat izpostavili temo novodobnih oblik zasvojenosti mladih. dr. Jože Hren iz Ministrstva za zdravje je glede ukrepov v smeri boja proti odvisnostim in promoviranja zdravega načina življenja med mladimi povedal, da je potrebno razlikovati med različnimi vrstami odvisnosti in v skladu s temi spoznanji se je pripravljala, kot pravi, tudi zakonodaja.  Glede ukrepov je povedal, da velja Zakon o omejevanju tobaka in alkohola, glede odvisnosti od drog pa so precej birokratski, saj je v veljavi kar nekaj zakonov. Kot je povedal dr. Hren, je težava tudi v pojavljanju novih drog, saj se o tem ve malo in tudi zato predstavljajo večje tveganje. Akcijski načrt, ki je bil v pogonu dve leti, se počasi zaključuje, kako naprej, pa je po njegovem mnenju odvisno tudi od pregleda realizacije tega načrta. Povedal je še, da je v letošnjem letu evidentiranih 57 dogodkov na področju preventive. Kot pravi so aktivnosti v tej smeri izrednega pomena, saj moramo med mladimi razširiti predvsem informiranost in vedenje o problematiki Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina je glede naporov lokalne skupnosti na področju odvisnosti od drog, povedal, da se ukvarjajo predvsem s preventivo. Med drugim načrtujejo ukrep, ki je povezani s programi, ki jih izvaja Zdravstveni dom Ajdovščina. »Tisto kar želimo najbolj spodbujati, je aktivno udejstvovanje mladih, zato podpiramo vse programe, ki so namenjeni predvsem osnovnošolcem, srednješolcem in študentom,« pravi župan. Kot je povedal župan, je prav Hiša mladih tisti faktor, ki nadaljuje s programi, zastavljenimi na področju svetovanja in osveščanja ter izvaja delavnice Odraščanje in mi na osnovnih šolah. Dr. Viljem Ščuka iz Šole osebnosti je povedal, da v kolikor želimo imeti posameznike, ki se bodo umaknili skušnjavam odvisnosti, potem moramo kot pravi, delati na organizaciji osebnosti že od rojstva otroka. Izjemnega pomena pa je oz. bi morali biti, kot v nekaterih drugih evropskih državah, da bi mladi imeli že od začetka osnovne šole naprej kontinuirano osebnostno vzgojo.

  

V prvem delu dogodka so se predstavili primeri dobrih praks mladih iz regije, in sicer Rozana Mužica iz Inštituta za mladinsko politiko, ki  je predstavila podeljevanje certifikata Mladim prijazna občina, gostitelj Matej Likar je predstavil delovanje Hiše mladih iz Ajdovščine, Zveza društev MC Idrija ter MC Nova Gorica pa sta  predstavila aktivnosti svojih centrov. Ves čas dogodka so bili zelo aktivni v pogovoru tudi mladi udeleženci, ki so večinoma na tamkajšnjega župana naslovili številna vprašanja in zanimive pobude, za katere se je župan Beočanin zavzel, da jih bo tudi uresničil. S tem dogodkom pa smo na Uradu RS za mladino tudi obeležili svetovni dan boja proti odvisnostim, ki so po ugotovitvah vseh sodelujočih strokovnjakov še vedno v porastu, tako glede zasvojenosti z drogami, kakor tudi novodobnih povezanih s sodobnimi tehnologijami.

Več na www.mlad.si.