Skoči na vsebino

NOVICA

Četrti regijski dogodek za mlade v Velenju

V Velenju se je danes odvijal četrti v nizu dvanajstih  regijskih dogodkov za mlade, ki jih na pobudo Urada RS za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Velenje. Uvodoma so številne mlade tudi tokrat pozdravili predstavniki vseh organizacij, ki stojijo za idejo in organizacijo letošnjega cikla regijskih dogodkov po Sloveniji. Zbrani so se osredotočili na poudarek naborov ukrepov za mlade v lokalni skupnosti, saj so v uvodnih besedah spregovorili o mladinski politiki. Kot je povedal mag. Peter Debeljak iz URSM, je namen regijskih dogodkov prav razširitev dobrih mladinskih praks znotraj regije, saj težavo na področju mladih najdemo predvsem “v majhnih občinah.” Tin Kampl iz MSS je poudaril uspešnost Velenja pri upoštevanju mladih in delu z njimi. Po njegovih besedah je sodelovanje tako občinske strani kot mladinskih organizacij lahko za zgled tudi ostalim občinam, saj se le “tako ustvarja platforma za ustvarjanje dialoga.” Direktorica Mladinske mreže MaMa mag. Maja Hostnik je spodbudila lokalne skupnosti k sodelovanju mladih z občinami in opozorila na “pomen povezovanje mladinskega centra in mladinskega lokalnega sveta.”

  

Uvodni besedi organizatorjev so sledile predstavitve primeri dobrih praks iz  Savinjske regije, med katerimi so svoje projekte predstavili Mladinski center Velenje, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski svet Slovenske Konjice ter Mladinski svet Velenje.

  

V drugem delu posveta so udeleženci s pomočjo strukturiranega dialoga izpostavili temo brezposelnost mladih in povezovanje z gospodarstvom. Gostje so bili: Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in minister za javno upravo, Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino in podžupanja MO Velenje Breda Kolar. Uvodoma je spregovoril Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in minister za javno upravo, ki je dejal, da je potrebno poskrbeti za vzdržen in skupen razvoj mladinskega sektorja v Sloveniji. Dejal je še, da dobro pozna položaj mladih in njihova prizadevanja, izpostavil pa je predvsem možnosti, da si mladi posameznik poiščejo delo znotraj lokalnih struktur, saj tako skrajšamo tudi čas od konca šolanja do prve zaposlitve. Ukrep, ki se ga bo lotil tudi na svojem ministrstvu in je povezljiv z mladimi je, da je na vrsti pomlajevanje javne uprave, tudi preko mehanizma pripravništva. Kot pravi, se “intenzivno dela na tem kako državo Slovenijo narediti bolj prožno,  inovativno in državo, ki bo ustvarjala nova delovna mesta.” Poudaril je, da je treba doseči, da se bo glas mladih slišal, tudi ko se pripravljajo strategije.

  

O integraciji mladih in način vstopa na trg dela je spregovoril tudi mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, ki je poudaril, da je potrebno dobre zgodbe in načine, preko katerih so mladi že prišli do izboljšanja svojega stanja, izpostaviti in jih vzeti za zgled. Omenil je tudi pomembnost medgeneracijske pravičnosti, saj mora celotna družba razmišljati predvsem v smeri, kako lahko doprinesemo k razvoju. Gostoma se je naknadno pridružila tudi podžupanja MO Velenje Breda Kolar, ki je izpostavila, da v njihovem okolju skupaj rešujejo izzive in da so izredno veseli ter ponosni, da so mladi odzivni in s svojimi idejami soustvarjajo program za mlade.

  

Mladi, ki so se aktivno vključevali v pogovore, so izpostavili, da si želijo biti politično bolj aktivni in da želijo participirati, pa vendar, kot pravijo, se v praksi srečujejo s tem, da težko pridejo do sogovornikov med odločevalci. Veseli pa so možnosti sodelovanja v mladinskih centrih, kjer lahko povedo svoje mnenje in so slišani, kar lahko ima močan vpliv in velikokrat tudi rezultate in učinke.

  

Več na www.mlad.si.